Vad är säljavgift?

Säljavgift är en avgift som du betalar när du säljer en fond och brukar vara en procent-andel av hur mycket du säljer för. Idag är det ganska ovanligt med säljavgifter och endast några få fondbolag tar fortfarande betalt när du säljer deras fonder. Istället nöjer sig dom flesta med att ta en förvaltningsavgift.