Vad betyder utdelning?

Ordlista

Utdelning är pengar som ett företag betalar ut till sina ägare.

Det är vanligt att ett företag betalar ut delar av sin vinst som utdelning. Äger du aktier i ett bolag som genomför en utdelning kommer du att få en viss summa pengar utbetalda. Utdelningen ses som vinst, alltså som en del din avkastning, och kommer därför beskattas. Undantaget är om du sparar i ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring, som båda har speciella skatteregler.