Kom igång att barnspara till ditt barn

Barnspar.com finns för att hjälpa dig som förälder ge ditt barn en bättre start i livet, genom att ge bra information om grunderna för ett bättre barnsparande. Idag sparar nästan alla till sina barn, men många sparar på sätt som ger deras barn onödigt dåliga förutsättningar. Exempelvis barnsparar hälften av alla enbart med hjälp av ett sparkonto och sätter alla sina barns pengar där1. Idag kommer mycket av informationen om barnsparande från just bankerna, som själva tjänar pengar på de rekommendationer de ger. Detta är något vi vill ändra på!

Att spara till dina barn är något som ger dom en bra start i livet. Men när du gör det är det inte bara hur mycket du sparar, utan framförallt hur du sparar som gör skillnad. Barnsparande är något väldigt långsiktigt, du sparar antagligen till dina barn under hela deras uppväxt. Det gör att skillnaden mellan ett bra sparande och ett dåligt sparande blir väldigt stort.

När ditt barn fyller 20 år är deras sparande värt dubbelt så mycket pengar om det följt börsens utveckling jämfört med om det suttit på bankens sparkonto, sett till senaste årtiondenas historik från Stockholmsbörsen. Detta trots att börsen under senaste 10 åren gått både upp och ner.

Genom att skapa ett sparande som är anpassat för just barn kan du se till att det är säkert mot nedgångar precis innan pengarn skall användas. Att spara till ditt barn på börsen handlar alltså inte om att “chansa” med barnets pengar, utan att helt enkelt se till att du inte kastar bort många års värdeökning. Allt annat vore att ge ditt barn onödigt dåliga förutsättningar.

Läs mer om hur ett bra barnsparande ser ut

Historisk utveckling

I Sverige har värdet av ett 20-ärigt sparande på Stockholmsbörsen mer än dubblerats om du sparat någon gång senaste 30 åren. Alltså under en period med två stora börskrascher (IT bubblan och Lehman Brothers).

Har Sveriges och världens utveckling senaste 30 åren något med vad som kommer hända närmaste 20-30 åren att göra? Egentligen inte, och det finns därför inga garantier för framtiden. Däremot har senaste 30 åren som sagt haft både upp och nedgångar och är därför inte överdrivet optimistiskt.

Läs mer om börsens historiska utveckling

Hur stor skillnad blir det?

Skillnaden mellan olika sätt att spara är stor inte bara i procent, utan givetvis även i kronor.
Snittresultat för 500 kr månadspar

 • Sparar du exempelvis hela barnbidraget (1050 kronor/mån) under 20 år, får ditt barn drygt 300 000 kronor om du valt att sätta in pengarna på ett sparkonto. Sparar du istället i exempelvis vår barnspar.com-portfölj börjar dina barn vuxenlivet med 500 000 kronor. Skillnaden är alltså nästan en kvarts miljon kronor.
 • Sparar du istället 500 kr per månad under 20 år, vilket är vad grafen ovan visar, blir siffrorna 150 000 kronor med sparkontot och nästan 250 000 kronor med vår portfölj.
 • Och om du sparar 200 kr per månad, är siffrorna 60 000 kr på sparkontot och 100 000 kronor med vår portfölj.

Läs mer om hur stor skillnad det blir om du sparar på aktiemarknaden istället för sparkontot

För många är även 100 000 kronor mer pengar än man vill ge sitt barn. Och snarare än att se pengarna som barnets egna är det i många fall bättre att se det som pengar för att kunna hjälpa vid speciella behov. Kanske genom lån till ett boende eller en annan större investering senare i livet?

Läs mer om hur mycket pengar det kan vara värt att spara till ditt barn

Börja tidigt

Så oavsett hur mycket pengar du sparar varje månad gör sättet du sparar på väldigt stor skillnad. En annan sak som gör stor skillnad är hur tidigt du börjar spara. Ditt barn får dubbelt så mycket pengar när han eller hon fyller 20 år om du börjar när ditt barn föds jämfört med när ditt barn fyller 5 år.

 • Att spara barnbidraget i 20 år ger enligt ovan ungefär 550 000 kr om det görs på ett sätt som följer Stockholmsbörsens snitt.
 • Att istället börja spara när ditt barn fyller 5 år innebär att han eller hon får knappt 350 000 kr på 20-årsdagen.

Spara varje månad

Att spara varje månad snarare än med en engångsinsättning har stora fördelar vid barnsparande. Dels jämnar du ut börsens upp och nedgångar jämfört med att sätta in en stor summa vid ett enda tillfälle och dels får du möjlighet att bidra till ditt barns framtid hela vägen till den dag då pengarna skall användas.

 • Återigen ger sparandet av barnbidraget i 20 år 550 000 kr om det görs på ett sätt som följer Stockholmsbörsens snitt.
 • För att ge ditt barn samma summa vid 20 år med en engångsinsättning behöver du sätta in ungefär 100 000 kr när han eller hon föds.
 • Om du istället sätter in en klumpsumma när ditt barn fyller 5 år behöver du börja med ungefär 150 000 kr för att nå 550 000 kr på 20-årsdagen.

Sätt gärna upp en automatisk överföring varje månad från exempelvis ditt lönekonto. Sparar du hela barnbidraget kan du till och med anmäla direkt till Försäkringskassan att de skall sätta in pengarna på ditt sparande istället för ditt lönekonto (via Mina Sidor).

Rör inte sparandet

Slutligen, fall inte för impulsen att ändra i sparandet om börsen har en eller flera bra eller dåliga dagar i följd. All forskning som gjorts visar att det i princip är omöjligt att tajma marknaden. Alltså att hoppa av den vid rätt tillfälle för att sedan hoppa på den igen vid rätt tillfälle.

Enstaka dagar kan ha väldigt stor påverkan på ditt sparande. Historiskt har man visat att det räcker att missa dom 20 bästa dagarna under en 20 års period för att tappa 2/3 av hela värdeökningen under den perioden. Och att förutspå dom här dagarna i förväg har visat sig vara omöjligt.

Vad skall du tänka på praktiskt?

Utöver att spara så att pengarna följer börsens utveckling, att komma igång så tidigt som möjligt och att spara månadsvis så finns det några praktiska saker att tänka på.

Spara i ditt namn

Först och främst gäller det i vems namn du skall spara. Lite förenklat kan man se på barnsparande på två sätt. Antingen sparar du pengar som ditt barn skall få. Eller så sparar du pengar som kan användas för att hjälpa ditt barn, kanske genom ett lån senare i livet när en större summa pengar behövs. Ofta handlar det givetvis om en kombination, men hur du ser på sparandet påverkar även hur du sparar.

Att spara i barnets namn innebär att du har tillgång till och kontroll över sparandet så länge du är barnets målsman. Med andra ord till ditt barn fyller 18 år. Fördelen med att spara i barnets namn är att det inte finns några oklarheter kring vems pengarna är ifall något skulle hända dig. Nackdelen är att du inte kan bestämma dig för att ge barnet pengarna ett år eller två senare om du skulle vilja det. Och du kan givetvis inte behålla kontroll över pengarna för att hjälpa till senare i livet. Du kan exempelvis inte skriva över sparandet till dig själv precis innan barnet fyller 18 år om du ändrat dig.

Sparar du i barnets namn kommer ni också hamna i en situation där ditt barn under uppväxten får information skickat till sig, i sitt namn, om hur sparandet går. Under tidiga tonåren när pengar är spännande och något man gärna pratar med kompisar vill du kanske inte att ditt barn skall veta hur mycket pengar han eller hon faktiskt har i sitt sparande.

Att öppna sparandet i ditt namn ger dig full kontroll över pengarna och när de skall lämnas över, något som därför rekommenderas. Genom att sätta ditt barn som förmånstagare för sparandet säkerställer du att de får pengarna ifall något händer, samtidigt som du själv har kontroll.

Separat sparande för varje barn

Har du flera barn behöver du också bestämma hur du skall hantera det. Öppnar du ett separat sparande för varje barn när de föds, eller har du ett gemensamt sparande? Fördelen med ett sparande åt varje barn är att det blir mer individuellt. Får ett barn någon dyr pryl eller har ett dyrt intresse kanske du sparar lite extra åt dina andra barn. Eller så får ett barn pengar i present av en släkting när han eller hon fyller år. Genom att hålla sparandena separata kan du enkelt hantera det. Nackdelen är att hur pengarna växer påverkas inte bara av hur mycket du sparar utan även när du börjar, eftersom aktiemarknaderna går olika bra olika år. Det kan göra resultatet av sparandet väldigt ”orättvist” mellan syskon födda olika år.

Om du ska spara separat eller gemensamt är givetvis upp till dig, men vår generella rekommendation är att hålla sparandena separata för att det gör sparandet mer indiduellt och anpassat till varje barn. Genom att över tid justera mot säkrare sparande vet du att det inte blir så stora förändringar i sparandets värde mellan olika syskon, vilket motverkar eventuell ”orättvisa”.

Kapitalförsäkring oftast bäst

Slutligen behöver du välja mellan ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller en vanlig aktie- och fonddepå. ISK och KF har fördelarna att de båda gör det enklare att hantera skatten på ditt sparande, men de har även fördelen att du faktiskt betalar mindre skatt än med en vanlig depå i de allra flesta fall. När det kommer till barnsparande är vår rekommendation en kapitalförsäkring, eftersom den ger låg skatt och skatten dras automatiskt, men framförallt eftersom du kan ange en förmånstagare som får pengarna i din kapitalförsäkring om något skulle hända dig.

Läs mer om att spara i ISK jämfört med KF och depå

Sammanfattning och recept för ett bra barnsparande

Receptet för ett bra barnsparandet är egentligen ganska enkelt, och börjar med att du undviker storbankernas sparkonton. Genom att skapa ett sparande anpassat till just barn kan du göra risken för stora nedgångar i sparandet väldigt liten. Med vår rekommenderade portfölj har ingen som sparat minst 10 år förlorat pengar. Att spara till ditt barn på börsen handlar alltså inte om att “chansa” med barnets pengar, utan om att ge ditt barn en så bra framtid som möjligt.

Grunderna i ett bra sparande till ditt barn bygger på följande:

 • Börja spara tidigt
  • Börjar du när ditt barn föds istället för när det fyller 5 år får han eller hon nästan dubbelt så mycket pengar på 20års dagen.
 • Månadsspara
  • Motverka börsens svängningar genom att spara varje månad istället för att endast börja med en klumpsumma.
 • Spara på börsen
  • Ett sparande som följt Stockholmsbörsens historiska utveckling har gett dubbelt så mycket pengar efter 20 år som ett sparande på storbankernas sparkonto.
  • Genom att justera sparandet mot säkrare sparformer när det börjar bli dags att använda pengarna minskar du risken för stora nedgångar precis innan uttag.
 • Rör sedan inte sparandet
  • Fall inte för impulsen att förändra sparandet om börsen har en eller ett par bra eller dåliga dagar. Att förutspå när nästan bra dag kommer är omöjligt.
  • Missar du dom 20 dagarna med bäst resultat under en 20-års period har det historiskt visat sig att du förlorat 2/3 av all vinst.
 • Spara i eget namn i en kapitalförsäkring
  • Behåll kontroll på sparandet så att du själv bestämmer hur och när du vill att pengarna skall användas.
  • Spara i en kapitalförsäkring för att minimera skatt och kunna ange en förmånstagare om något händer dig.
 • Ett sparande per barn
  • Ha separata sparanden per barn för att göra det enkelt med individuellt sparande eller användande av pengarna i framtiden.

Läs mer om hur innehållet i ett bra sparande ser ut

1 Från undersökningen Så barnsparar Sverige 2017

Kommentarer