Socialt medvetet, etiskt och hållbart sparande till barn

Socialt medvetet, etiskt och hållbart sparande till barn
Alla vill givetvis spara på ett sätt som gör vår värld till en bättre plats, särskilt när det handlar om sparande till våra barn och deras framtid. Men att spara hållbart, socialt medvetet och etiskt är inte enkelt. Idag är det bara en av fem som gör det1. Det finns ingen standard för vad hållbart sparande betyder och det finns inga tydliga regler som alla bolag, aktier och fonder följer. Vad en fond anser oetiskt kan en annan anse helt ok, även bland så kallade etiska fonder (Sustainable and Responsible Investments, SRI). Men även om det är svårt är det inte ett bättre alternativ att göra ingenting. Sätter du pengarna på ett sparkonto lämnar du i princip helt upp till banken att använda dom hur dom vill.

Vår rekommendation är därför att barnspara med en portfölj som följer globala index genom fonder som använder sig av grundläggande hållbarhetskriterier. Du kan sedan komplettera portföljen med utvalda investeringar i enskilda bolag som på något sätt gör världen bättre om du vill göra mer.

Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj

Vad är egentligen hållbart sparande?

Det finns ingen definition av etiskt och hållbart sparande som alla följer. Varken internationellt eller i Sverige. Alla fondbolag i Sverige skall arbeta med god etik och ansvarsfulla investeringar. Dessutom har bland annat FN principer för ansvarsfulla investeringar som många fonder internationellt följer (PRI2). Men vad betyder det god etik och ansvarsfulla investeringar? Tyvärr är det svårt att säga, då det varierar. Men kort kan man säga att det finns två grupper av hållbara fonder (SRI-fonder), de som använder enkla hållbarhetskriterier för sitt investerande och de som dessutom arbetar aktivt med extra hållbara investeringar.

Många “vanliga” fonder, och fondbolag har som policy att enbart göra hållbara investeringar. Det gäller både aktiva och passiva fonder. Det innebär att man väljer bort vissa typer av bolag, baserat på vad dom producerar (exempelvis klusterbomber och landminor) eller hur dom agerar (exempelvis att de inte följer internationell arbetsrätt). Fondbolag som exempelvis Nordea arbetar med hållbara investeringar i alla sina fonder, och deras syn är att etiska fonder inte borde vara en egen kategori utan att alla fonder borde arbeta med etik. Det finns även många andra som delar denna syn. Världen behöver inte nödvändigtvis en industri som lever på att sälja etik, utan en hel bransch som tar sitt ansvar.

Trots det finns specialfonder som utger sig för att vara extra etiska. Utöver att använda välja bort vissa bolag arbetar dom ofta med företag som har extra med framtida hållbarhet. Beroende på industri kan det betyda det olika saker. För ett energibolag kan det innebära att dom inte arbetar med kol, eller med några fossila bränslen alls. Men det kan lika gärna bara betyda att dom har en tydlig strategi att skifta mot förnybara energikällor. För ett teknikbolag handlar det kanske inte om miljöpåverkan alls, utan exempelvis om att aktivt motarbeta mutor eller att deras tillverkning sker i länder som upprätthåller mänskliga rättigheter. Och för ett klädbolag kan det handla om att de aktivt motverkar barnarbete. Dessa fonder tar ofta en aktiv roll i styrelser och på bolagsstämmor för att påverka bolagen de investerar i att gå i rätt riktning.

Vad som är etiskt beror alltså på bransch, men det beror även på vem du frågar. Etik skiljer mellan kulturer men även mellan individer. För att veta säkert om en fond följer din syn på etik finns ingen annan lösning än att detaljstudera fonden. Att titta på vad deras uttalade strategi är, men även på deras innehav. För många är det här inte bara tidskrävande, utan även väldigt svårt. Därför är vår rekommendation att “nöja sig” med fonder som använder grundläggande hållbarhetskriterier i för sina investeringar och istället komplettera med enskilda företag man tycker gör ett bra jobb om man vill göra något lite extra.

Vad är grundläggande hållbarhets-kriterier?

Alla fondbolag inom Sverige skall som sagt arbeta med god etik och ansvarsfulla investeringar. Utöver det finns fonder med uttalade hållbarhetskriterier. Alla Svenska fonder som använder hållbarhetskriterier för sina investeringar listas på Hållbarhetsprofilen.

Fondernas hållbarhetskriterier varierar, men innebär i princip alltid att man undviker bolag som arbetar med klustervapen, landminor, uran-ammunition. Många undviker också bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik.

Genom att välja en fond med grundläggande hållbarhetskriterier är du säker på att ditt sparande inte bidrar till sånt vi alla kan vara överens om att världen vore bättre utan.

Finns det etiska indexfonder?

Våra rekommendationer för barnsparande bygger framförallt på passiva indexfonder, som följer den globala världsmarknaden. Om man följer ett enskilt geografiskt index, exempelvis Sverige eller USA, kan man per definition inte vara mer etisk än den marknaden. Men i praktiken följer ingen indexfond en marknad perfekt, utan försöker istället återspegla den så gott det går. Därför är det många indexfonder som trots allt har grundläggande hållbarhetskriterier, och väljer bort vissa bolag.

Dom flesta går inte identifiera genom ord som “etisk” i namnet, utan man måste läsa på. För att göra det enkelt för dig ser vi till att alla indexfonder i vår rekommenderade barnspar-portfölj arbetar med hållbarhetskriterier.

Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj

Komplettera med extra hållbara investeringar

Att komplettera ditt barnsparande med enskilda investeringar i bolag som arbetar aktivt med att skapa en bättre värld är ett sätt att se till att framtiden blir lite ljusare. Det är även ett sätt att lära ditt barn om vikten av miljö, mänskliga rättigheter och annat som ligger dig nära.

Att investera i enskilda aktier går emot modern investeringsteori, eftersom man visat att det över tid ger sämre avkastning än ett brett sparande. Vår rekommendation är därför att du inte lägger mer än totalt 5% av ditt sparande i enskilda aktier. Vilka aktier du väljer beror på vad du själv tycker är viktigt. Vi har därför listat exempel på både företag som arbetar med produkter som förbättrar världen (solceller, elbilar, medicin) och företag som har ett arbetssätt som gör att arbetare och leverantörer har det bättre.

Notera att vi inte lägger någon värdering i hur vi tror att bolagen kommer prestera finansiellt närmaste åren. De är listade enbart för sin inriktning mot hållbara produkter och tjänster. Risknivån vi nämner är enbart en indikation (enligt modern portföljteori) baserat på tillgänglig data 2017 och kommer från Yahoo Finance. Vi rekommenderar starkt att du själv bildar dig en uppfattning om dessa bolag innan du investerar.

Tesla (TSLA) – Hög risk (Beta 1.19)
Tesla är verksamma inom tre områden, alla med en tydlig miljöprofil. El-bilar som bidrar till en bättre miljö och en värld utan beroende på fossila bränslen, SolarCity som skapar solcellstak för att konvertera solenergi till el samt Powerwall som ger privatpersoner och företag möjlighet att lagra solenergi effektivt.

First Solar (FSLR) – Okänd risk
Tillverkar solceller för bland annat stora solcells-farmar, med distribution i 12 länder.

Vestas Wind Systems (VWS) – Låg risk (Beta 0.62)
Världens största tillverkare av vindkraftsturbiner.

Starbucks (SBUX) – Låg risk (Beta 0.66)
Världens kanske kändaste kafé-kedja har alltid arbetat med etik och hållbarhet, bland annat genom att skapa ”Starbucks C.A.F.E. Practices”3, en tredjeparts process för att säkerställa att man bara köper kaffe som odlats och processats på ett hållbart sätt.

Nova Nordisk (NOVO-B) – Mellan risk (Beta 0.90)
Utvecklar och tillverkar medicin, bland annat mot diabetes. Har grundat World Diabetes Foundation som arbetar tillsammans med FN mot diabetes i tredje världen. Utsågs 2012 som världens mest hållbara företag av affärstidningen Corporate Knights4.

H&M (HM-B) – Mellan risk (Beta 0.77)
För att vara ett av världens största klädföretag, som dessutom arbetar med lågpris-kläder arbetar H&M väldigt aktivt med etik och hållbarhet. Man motarbetar kemikalier, försöker använda återvunnet material och arbetar aktivt för bättre villkor för de som tillverkar kläderna.

Nike (NKE) – Låg risk (Beta 0.43)
Genom arbete med vad man kallar sustainable innovation tar man bland annat fram nya hållbara material med stor andel återvunnet innehåll. Men man arbetar även aktivt med att minimera klimatpåverkan generellt i sin tillverkning och med att förbättra för sina arbetare inom tillverkning.

Är inte sparkontot en garanterat etisk lösning?

Om det nu är svårt att skapa ett riktigt etiskt sparande själv eller genom fonder, är inte då en enkel lösning att sätta in pengarna på ett sparkonto? Då kan man väl vara säker på att dom inte används till något oetiskt?

Tyvärr är det snarare tvärt om. Med pengarna på ett sparkonto ger du banken möjlighet att använda dom som dom vill, eller snarare som deras ägare vill. Sätter du in pengarna i en fond vet du iallafall vilka företag du stödjer.

Lite förenklat kan man säga att en bank tjänar pengar på att låna ut pengar. Men för att få låna ut pengar måste de ha någon form av säkerhet, i alla fall för en del av de utlånade pengarna. Sätter du ditt sparande på ett sparkonto hjälper du banken med pengar dom kan använda som säkerhet för utlåning. Utlåning som sker till alla möjliga företag, etiska som oetiska. Utöver det gör bankerna andra typer av affärer, man investerar exempelvis ofta själv i aktier på börsen. Aktier som inte nödvändigtvis är i etiska företag, och definitivt aktier som du inte kan kontrollera vilka dom är.

Så lösningen på att spara etiskt men enkelt är inte att spara på ett sparkonto. Som vi förklarat i andra artiklar är sparande på sparkonto dessutom ett sätt att ge dina barn en sämre framtid än dom förtjänar. Därför är vår rekommendation återigen att barnspara genom breda indexfonder som använder sig av grundläggande hållbarhetskriterier, som du sedan kan komplettera med investeringar i enskilda bolag som på något sätt gör världen lite bättre om du vill.

Sammanfattning och våra rekommendationer

Aktivt förvaltade fonder med en uttalat etisk profil låter kanske bra. Men förutom att sparande i aktivt förvaltade fonder inte följer modern investeringsteori, så är dom med stor sannolikhet inte heller helt etiska enligt din syn. Vi har alla olika idéer om vad som är etiskt riktigt, och även om vi delar syn på grundläggande saker såsom trafficking finns det andra områden där alla inte är överens. Många aktivt förvaltade fonder med en etisk profil är inte bättre än indexfonder som arbetar med hållbarhetskriterier.

Att spara på ett av bankernas sparkonton är inte heller lösningen på ett etiskt sparande, tvärt om. Pengar på ett sparkonto ger bankerna både möjlighet att låna ut mer och investera i fler företag, både etiska och oetiska,

Vår rekommendation är därför att du skapar ett brett globalt sparande genom indexfonder med hållbarhetskriterier, som du sedan kompletterar med utvalda investeringar du känner extra mycket för.

Dessa kan vara inom energi (sol, vind), transport (elbilar) eller något annat. Detta istället för att begränsa dig till uttalat etiska fonder och få både ett sämre sparande till ditt barn och ett sparande som antagligen ändå inte följer din syn på vad som är rätt och riktigt.

→ Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj


1 Från undersökningen Så barnsparar Sverige 2017
2 Principles for Responsible Investments, FN.
3 Starbucks C.A.F.E. Practices, SCS Global Services.
4 Top company profile: Novo Nordisk, Corporate Knight.

Kommentarer