Hur påverkar skattehöjningen på Investerings­sparkonto (ISK) och Kapital­försäkring (KF) ditt sparande?

Hur påverkar skattehöjningen på Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) ditt sparande?
Diskuterat och omdebatterat är regeringens förslagna skattehöjning på sparande med investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF). Som vanligt är det ganska svårt att förstå vad höjningen innebär eftersom de flesta pratar procentsatser som är svåra att relatera sig till. Vi reder ut begreppen och ger konkreta exempel på vad det innebär för ditt barnsparande.

Skatten på ett ISK eller en KF beräknas utifrån statslåneräntan, alltså räntan Riksbanken sätter, plus ett påslag. Det är just detta påslag som man från regeringens håll vill öka.

Barnsparar du 500 kr i månaden i 20 år enligt våra rekommendationer betalar du innan höjningen total drygt 18 000 kr i skatt1. Med höjningen kommer du betala ytterligare 1500 kr på 20 år. För att sätta det i perspektiv får du ihop totalt cirka 240 000kr. Med ett vanligt depå-konto hade skattat ungefär dubbelt så mycket, alltså 36 000 kr. Det innebär att ISK och KF fortfarande är väldigt förmånliga för barnsparande och vår rekommendation att använda en kapitalförsäkring står därför fast.

Läs mer om varför kapitalförsäkring är bättre än ISK och depå för dom flesta

Skattehöjningen förväntas gälla från och med januari 2018. I samband med att den nya statsbudgeten antas kommer även barn- och studie-bidraget höjas med 200 kr per månad. Det gör att du förhoppningsvis kan stoppa undan några extra kronor i ditt sparande och på så sätt kompensera för den höjda skatten.

Läs mer om hur mycket höjningen av barnbidraget är värt om du sparar pengarna

Mer detaljer om skattehöjningen och fler exempel

För att gå djupare i skattehöjningen krävs tyvärr både procentsatser och flera antaganden, vilket gör det aningen krångligt att följa. Med både investeringssparkonto och kapitalförsäkring betalar du 30% årlig skatt på en så kallad schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas som statslåneräntan + ett påslag, multiplicerat med ditt kapitalunderlag. Där kapitalunderlaget lite förenklat (mycket förenklat) är en uppskattning av hur mycket ditt sparande är värt och schablonintäkten en uppskattning av hur mycket du “tjänar” på ditt sparande varje år.

Den föreslagna ökningen är av just schablonintäkten, som idag beräknas som statslåneräntan + 0.75%, där man vill öka påslaget från 0.75% till 1%. För schablonintäkten finns dessutom en lägstanivå på 1.25%. Med senaste årens låga räntor har vi under lång tid legat på just denna lägstanivå. Men i och med ändringen från 0.75% till 1% kommer vi återigen över gränsen.

Senaste tidens låga räntor förväntas vara tillfälliga och om vi tar ett exempel som utgår från senaste 12 årens snitt för statslåneräntan, alltså 2.5%, innebär det att schablonintäkten höjs från 3.25% till 3.5%. Det är som sagt på schablonintäkten du sedan betalar en årlig skatt på 30%.

För att ge en bättre idé om vad den ökningen innebär för ett långsiktigt sparande har vi några fler räkneexempel för sparande i 20 år i tabellen nedan1.

Månads­sparTotalt värde efter 20 årTotal skatt depåGammal skatt ISK/KFÖkning skatt ISK/KF
100 kr50 000 kr7 000 kr3 500 kr+250 kr
200 kr95 000 kr14 000 kr7 000 kr+500 kr
500 kr240 000 kr35 000 kr18 000 kr+1 500 kr
1050 kr500 000 kr75 000 kr38 000 kr+3 000 kr

Slutsatsen är att höjningen givetvis tar pengar från ditt sparande, men att skillnaden är så liten att en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto fortfarande är ett bättre val än en traditionell depå för långsiktigt månadssparande.

Läs mer om varför kapitalförsäkring är bättre än ISK och depå för dom flesta

1 Hur mycket du skattar beror på hur mycket du sparar, hur mycket ditt sparande ökar och vad statslåneräntan är. I exemplena räknar vi på historiska resultat av barnspar.com-portföljen och använder senaste 12 årens snitt för statslåneräntan (2.5%)

Kommentarer