Vad är en räntefond?

Ordlista

En räntefond lånar indirekt ut pengar till företag eller stater (länder) och tjänar pengar på att dessa betalar ränta.

I praktiken köper och säljer en räntefond räntepapper snarare än att låna ut pengar direkt till företag. Men dessa räntepapper är i sin tur kopplade till lån. Lån med en bestämd tidslängd och en bestämt ränta.

Risken i en räntefond ligger därför främst i att den som lånat pengar inte betalar tillbaka. Men den ligger även i att det allmänna ränteläget, alltså hur mycket ett företag behöver betala för att låna pengar, kan ändras under tiden värdepappret gäller. Om en fond ”lånat ut” pengar till ett företag i 10 år till 1% ränta, samtidigt som det allmänna ränteläget ökar till 5% så har fonden gjort en dålig affär. Vilket innebär att fondens värde går ner. Har man tvärt om lånat ut till 5% ränta och det allmänna ränteläget går ner till 1% har man gjort en bra affär.

Man brukar skilja mellan korta räntefonder, som handlar med värdepapper som sträcker sig 1 år eller kortare. Och långa räntefonder som arbetar med värdepapper med längre bindningstider. För räntefonder innebär långa bindningstider högre risk.

Andra saker som påverkar en räntefonds risk är om den handlar med räntepapper från stater eller företag, där företag typiskt har högre risk. Och även bland företag finns olika risknivåer beroende på hur man bedömt deras kreditvärdighet.