Vad är en passiv fond?

Ordlista

En passiv fond hanterar sitt ägande automatiskt enligt förbestämda ”regler”. Man har alltså inga personer som analyserar och hanterar innehållet regelbundet. Istället har man en gång bestämt hur fondens innehåll ska se ut och sedan ser man till att automatiskt följa det beslutet.

En passiv fond är ofta synonymt med en indexfond, alltså en fond som följer ett förutbestämt index. Både aktie– och räntefonder kan vara passiva.