Om barnspar.com. Varför finns vi?

Vi tycker att alla barn förtjänar en bra start i livet. En bra start genom ett bra sparande. Det ska inte ha någon betydelse vem du är, vilka dina föräldrar är eller vilken familj du växt upp i. Det ska inte heller ha någon betydelse var du föddes. Bra sparande ska inte bara vara för experter och de som redan har pengar. Bra sparande ska vara för alla.

Därför har vi skapat barnspar.com, där du kan få tips och rekommendationer för att på bästa sätt spara till ditt barn. Genom barnspar.com vill vi göra sparande lättillgängligt och lätt att förstå. Vi vill vara en motpol mot storbankerna, som idag är enda källan av information för många och som alltid sätter sitt eget bästa framför ditt.

Men för att barnspara på ett bra sätt idag är dina val begränsade. Antingen är du ekonomiskt intresserad och gör jobbet själv, eller så sitter du i händerna på storbankerna och deras sparkonton. Därför har vi också skapat Myntino. En enkel tjänst som hjälper dig att både skapa och att underhålla ett bra barnsparande år efter år. Ett bra sparande som är enkelt och som alltid utgår ifrån ditt och ditt barns bästa.

Vi har skapat barnspar.com och Myntino för att du skall kunna ge ditt barn de bästa möjliga förutsättningarna. Du och alla andra som tycker att alla barn förtjänar samma möjlighet till en bra start i livet.

Har du frågor eller funderingar? Förslag på förbättringar? Kontakta oss gärna via mail eller facebook!

Alex och Love

Barnspars grundare Alex och Love