Om barnspar.com. Varför finns vi?

Vi tycker att alla barn förtjänar en bra start i livet. En bra start genom ett bra sparande. Det ska inte ha någon betydelse vem du är, vilka dina föräldrar är eller vilken familj du växt upp i. Det ska inte heller ha någon betydelse var du föddes. Bra sparande ska inte bara vara för experter och de som redan har pengar. Bra sparande ska vara för alla.

Därför har vi skapat barnspar.com, där du kan få tips och rekommendationer för att på bästa sätt spara till ditt barn. Genom barnspar.com vill vi göra sparande lättillgängligt och lätt att förstå. Vi vill vara en motpol mot storbankerna, som idag är enda källan av information för många och som alltid sätter sitt eget bästa framför ditt.

Har du frågor eller funderingar? Förslag på förbättringar? Kontakta oss gärna via mail

Alex och Love

Barnspars grundare Alex och Love