Vad betyder Normanbelopp?

Normanbelopp är en fonds avgift för att spara 1000kr i 10år. Den baseras på vad fonden har tagit för avgift tidigare och utgår ofta från en viss värdeökning på sparandet under de 10 åren.

Finansbranschen införde normanbeloppet för att göra det enklare att jämföra kostnader mellan olika fonder. Det hjälper dig förstå hur mycket du faktiskt ska förvänta dig att betala för ditt sparande. Branschen har länge levt med att enbart ange avgifter i procent, vilket gör det svårt att förstå hur mycket man faktiskt betalar. Med Normanbeloppet ser man den förväntade avgiften i kronor istället.

Normanbeloppet inkluderar både den kostnad fonden tar och förlorad avkastning på grund av avgiften. Man räknar alltså inte bara med den faktiska kostnaden, utan också förlusten du gör av ränta på ränta under 10 år.