Hur gör jag för att lära mitt barn om sparande?

Barnspar.com finns för att hjälpa dig som förälder ge ditt barn en bättre start i livet. Och att göra det handlar inte bara om att skapa ett bra sparande, utan även att lära ditt barn om värdet av pengar och hur man sparar.

Det finns givetvis många sätt att lära ditt barn om sparande och beroende på ålder är vissa bättre än andra. Från att ge dom vecko- eller månadspeng till att låta dom spara till egna inköp och i slutänden bli delaktiga i att hantera sitt eget långsiktiga sparande.

Steg 1: Vecko- och månadspeng

Steg ett i att lära ditt barn värdet av pengar är att ge dom sina egna, i form av vecko- eller månadspeng. Här är alla experter, tyckare och ekonomer överens. Se gärna till att en del av pengarna är kopplade till en förväntad prestation. En prestation som gärna är åldersanpassad. Det kan vara allt ifrån att plocka undan sina egna leksaker till att städa huset.

Om det skall vara vecko- eller månadspeng är egentligen mindre viktigt, men framförallt mindre barn har ingen riktig förståelse för vad en månad är. Dom lever efter den vardag du som förälder skapar och går typiskt till dagis eller skolan på vardagar och är ledig på helgerna. De följer alltså cykler som är veckor snarare än månader, och har därför enklare att relatera till en veckopeng än en månadspeng. Att börja ge barnen sina egna pengar kan man göra tidigt, du behöver inte vänta på att de exempelvis börjar skolan.

När det kommer till hur mycket du skall ge handlar det om att anpassa pengarna efter vad du vill att de skall betala för själva. Men kom ihåg att ge tillräckligt mycket för att ditt barn skall ha en möjlighet att sätta undan en liten del i sitt eget sparande. Vanligt är att man börjar i storleksordningen 20-30 kr för barn innan skolåldern och successivt ökar år efter år. Till tonåringar som börjar närma sig 18 år ger många hela barnbidraget.

Steg 2: Spara till egna inköp

Steg två i att lära ditt barn om pengars värde och om sparande är att låta dom spara till egna större inköp. Det absolut viktigaste är att de själva får bestämma vilka inköp de sparar till och hur mycket. Lägg dig inte i för mycket och låt ditt barn göra sina egna misstag.

Ett bra sätt att låta framförallt mindre barn spara är att skippa den klassiska spargrisen och att istället ha flera sparburkar. En burk för varje sak de vill spara till, gärna med en blandning av större och mindre inköp. På varje burk sätter ni en bild av vad det sparas till och storleken på burken får gärna återspegla storleken på köpet. Det gör att barnet får en visuell och fysisk koppling mellan vad de vill köpa i framtiden och sitt sparande, vilket gör det enklare att förstå.

Prata sedan om hur mycket ditt barn skall spara till varje sak och räkna ut hur många veckors sparande som krävs. Skapa sedan en lista eller liknande där ni bockar av de veckor som gått, återigen för att ge ditt barn en visuell bild över deras sparande.

För att skapa ytterligare incitament att spara kan du gärna matcha barnets sparande. Lägger han eller hon undan 20kr en vecka lägger även du till pengar. Det behöver givetvis inte vara exakt samma summa, men poängen är att du skapar ytterligare en anledning att spara istället för att använda pengarna direkt.

Steg 3: Bli delaktiga i sitt långsiktiga sparande

Steg tre, vilket passar äldre barn och tonåringar, är att låta ditt barn bli delaktig i sitt långsiktiga sparande. Se till att de lär sig vad du kan om att spara långsiktigt, om olika sparsätt, när man sparar på börsen jämfört med ett sparkonto, hur en sparportfölj bör se ut m.m.

→ Läs mer om grunderna i ett bra sparande och om hur ett bra sparande ser ut.

Du kan sedan göra han eller hon delaktig i både valen som görs kring sparandet, med andra ord hur portföljen ser ut, men även i att praktiskt hantera både nya inköp, balansering och justering. Om du sparar mycket pengar är det ofta lämpligt att ha ett mindre sparande som du låter ditt barn vara delaktig i. Ditt barn kommer lära sig precis lika mycket med en mindre summa pengar och det ger dig möjligheten att kontrollera hur och när den större summan pengar används.

Nästa steg?

Efter det kan du givetvis gå hur långt som helst. Från att lära ditt barn detaljer om hur aktiemarknaden fungerar till hur olika finansiella produkter handlas med och hur man investerar i enskilda aktier. Men detta sträcker sig långt bortom intresset många har för sparande och privatekonomi. Och det är helt ok, du behöver inte göra ditt barn till finansexpert.

Att som förälder lära ditt barn om sparande handlar om att ge honom eller henne en bra grund att stå på. Har ditt barn senare i livet ett större intresse finns det inget som hindrar att han eller hon utvecklar det intresset och lär sig mer på egen hand. Börja enkelt!

Kommentarer