Vad är köpavgift?

Ordlista

Köpavgift är en avgift som du betalar när du köper en fond och brukar vara en procent-andel av hur mycket du köper för. Idag är det ganska ovanligt med köpavgifter och endast några få fondbolag tar fortfarande betalt när du köper deras fonder. Istället nöjer sig dom flesta med att ta en förvaltningsavgift.