Höjning av barnbidraget
I den nya statsbudgeten för 2018 höjs inte bara skatten på sparande, utan mer positivt är att även barnbidraget och studiebidraget höjs 2018 med hela 200 kr1. Det är första gången på över 10 år och innebär att bidraget blir 1250 kr per barn. En rejäl höjning procentuellt, men även i kronor om du väljer att spara pengarna.

Sparar du de extra 200 kronorna under hela ditt barns uppväxt kommer du få ihop en ganska rejäl summa pengar. Totalt närmare 100 000 kr i snitt efter 20 år om du följt våra rekommendationer. Har du 10 års sparande kvar kan du fortfarande samla ihop drygt 35 000 kr i snitt historiskt sett.

Väljer du att sätta de extra pengarna på ett sparkonto kan du istället räkna med någonstans i storleksordningen 60 000 kr efter 20 år, eller knappt 30 000 kr efter 10 år. Hur du väljer att spara dina 200 extra kronor gör alltså stor skillnad. Främst under längre perioder, men även om du bara har 10 år kvar att spara är skillnaden alltså i snitt 5000-10 000 kr.

Läs mer om historiska resultat med olika sätt att spara

Har du inte redan ett sparande till ditt barn är det ett perfekt tillfälle att börja nu när barnbidraget höjs. Har du ett sparande sen tidigare är det kanske läge att fundera på om du vill börja spara mer pengar.

Läs mer om hur långt sparpengarna räcker

1 Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget, Regeringen, 20 september 2017.

Hur påverkar skattehöjningen på Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) ditt sparande?
Diskuterat och omdebatterat är regeringens förslagna skattehöjning på sparande med investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF). Som vanligt är det ganska svårt att förstå vad höjningen innebär eftersom de flesta pratar procentsatser som är svåra att relatera sig till. Vi reder ut begreppen och ger konkreta exempel på vad det innebär för ditt barnsparande.

Skatten på ett ISK eller en KF beräknas utifrån statslåneräntan, alltså räntan Riksbanken sätter, plus ett påslag. Det är just detta påslag som man från regeringens håll vill öka.

Barnsparar du 500 kr i månaden i 20 år enligt våra rekommendationer betalar du innan höjningen total drygt 18 000 kr i skatt1. Med höjningen kommer du betala ytterligare 1500 kr på 20 år. För att sätta det i perspektiv får du ihop totalt cirka 240 000kr. Med ett vanligt depå-konto hade skattat ungefär dubbelt så mycket, alltså 36 000 kr. Det innebär att ISK och KF fortfarande är väldigt förmånliga för barnsparande och vår rekommendation att använda en kapitalförsäkring står därför fast.

Läs mer om varför kapitalförsäkring är bättre än ISK och depå för dom flesta

Skattehöjningen förväntas gälla från och med januari 2018. I samband med att den nya statsbudgeten antas kommer även barn- och studie-bidraget höjas med 200 kr per månad. Det gör att du förhoppningsvis kan stoppa undan några extra kronor i ditt sparande och på så sätt kompensera för den höjda skatten.

Läs mer om hur mycket höjningen av barnbidraget är värt om du sparar pengarna

Mer detaljer om skattehöjningen och fler exempel

För att gå djupare i skattehöjningen krävs tyvärr både procentsatser och flera antaganden, vilket gör det aningen krångligt att följa. Med både investeringssparkonto och kapitalförsäkring betalar du 30% årlig skatt på en så kallad schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas som statslåneräntan + ett påslag, multiplicerat med ditt kapitalunderlag. Där kapitalunderlaget lite förenklat (mycket förenklat) är en uppskattning av hur mycket ditt sparande är värt och schablonintäkten en uppskattning av hur mycket du “tjänar” på ditt sparande varje år.

Den föreslagna ökningen är av just schablonintäkten, som idag beräknas som statslåneräntan + 0.75%, där man vill öka påslaget från 0.75% till 1%. För schablonintäkten finns dessutom en lägstanivå på 1.25%. Med senaste årens låga räntor har vi under lång tid legat på just denna lägstanivå. Men i och med ändringen från 0.75% till 1% kommer vi återigen över gränsen.

Senaste tidens låga räntor förväntas vara tillfälliga och om vi tar ett exempel som utgår från senaste 12 årens snitt för statslåneräntan, alltså 2.5%, innebär det att schablonintäkten höjs från 3.25% till 3.5%. Det är som sagt på schablonintäkten du sedan betalar en årlig skatt på 30%.

För att ge en bättre idé om vad den ökningen innebär för ett långsiktigt sparande har vi några fler räkneexempel för sparande i 20 år i tabellen nedan1.

Månads­sparTotalt värde efter 20 årTotal skatt depåGammal skatt ISK/KFÖkning skatt ISK/KF
100 kr50 000 kr7 000 kr3 500 kr+250 kr
200 kr95 000 kr14 000 kr7 000 kr+500 kr
500 kr240 000 kr35 000 kr18 000 kr+1 500 kr
1050 kr500 000 kr75 000 kr38 000 kr+3 000 kr

Slutsatsen är att höjningen givetvis tar pengar från ditt sparande, men att skillnaden är så liten att en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto fortfarande är ett bättre val än en traditionell depå för långsiktigt månadssparande.

Läs mer om varför kapitalförsäkring är bättre än ISK och depå för dom flesta

1 Hur mycket du skattar beror på hur mycket du sparar, hur mycket ditt sparande ökar och vad statslåneräntan är. I exemplena räknar vi på historiska resultat av barnspar.com-portföljen och använder senaste 12 årens snitt för statslåneräntan (2.5%)

För att göra det enklare att komma igång med barnsparandet har vi gjort en video där vi visar vi hur du börjar spara hos Nordnet enligt våra rekommendationer. Vi har valt att visa hur du barnsparar hos just Nordnet eftersom dom har en enkel tjänst där allt vi behöver göra kan skötas med BankID och helt utan avgift för kapitalförsäkringen. Det finns givetvis andra alternativ där du kan spara också, som exempelvis Avanza eller någon av dom större bankerna.

I videon berättar och visar en av barnspars grundare, Alexander Sandström, hur du först registrerar dig som ny kund hos Nordnet och hur du sedan skapar en kapitalförsäkring där du sätter in pengar. Du får också lära dig hur du sätter upp ett återkommande månadssparande för att komma igång med sparandet och hur du byter fonder för att senare balansera och justera sparandet. Allt med bankid utan något pappersarbete.

Kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller depå för sparande till barn?
När du börjar spara till ditt barn i fonder eller aktier behöver du bestämma på vilken typ av konto. Ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller i en vanlig aktie- och fonddepå? För de allra flesta är en kapitalförsäkring det bästa valet, framförallt för dess enkelhet och låga skatt. Men det finns många detaljer att sätta sig in i om man vill förstå alla för och nackdelar.

Den största skillnaden är hur skatten räknas ut och sedan dras. Med ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring betalar du skatt på en liten del av ditt totala sparande varje år, oavsett om det ökar eller minskar i värde. I en depå betalar du istället skatt på den vinst du gör när du säljer hela eller delar av ditt sparande.

Hur mycket skatt du betalar med ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring varierar år efter år, eftersom det baseras på statslåneräntan. En tumregel är att om ditt sparande ger mer avkastning än statslåneräntan + 0.75% skall du välja ISK eller KF framför en vanlig depå. Idag är statslåneräntan, precis som alla räntor, väldigt låg. Snittet senaste 12 åren har varit knappt 2.5%. vilket inneburit att allt sparande med mer än 3.25% i avkastning har beskattats mindre i en ISK eller KF än i en vanlig depå.

Rekommendation: Barnspara i en kapitalförsäkring

Med den typ av sparportfölj vi rekommenderar räknar vi med högre avkastning än statslåneräntan + 0.75% och rekommenderar därför ISK och KF framför en vanlig depå. Skillnaderna mellan ISK och KF är i praktiken ganska små, men på grund av att en KF gör både hantering av skatt och förmånstagare enklare rekommenderar vi barnspar i kapitalförsäkring. Har du redan börjat spara till ditt barn i ett investeringssparkonto rekommenderar vi att du fortsätter, eftersom skillnaderna som sagt är väldigt små.

Med ett investeringssparkonto dras inte skatt från ditt sparande automatiskt. Däremot rapporteras hur mycket du skall betala till Skatteverket och fylls i automatiskt på din deklaration. Med en kapitalförsäkring dras skatten istället direkt från sparandet och syns aldrig i din deklaration. Det minskar risken för restskatt när deklarationen kommer, även om det för ett barnspar typiskt bara handlar om enstaka hundralappar på ett år.

Om något skulle hända dig är det viktigt att pengarna du sparat till ditt barn går till rätt person. Med en kapitalförsäkring kan du för varje konto ange en förmånstagare, exempelvis din partner som du sparar ihop med eller ditt barn. Om du är gift går allt sparande automatiskt till din partner om det är ett gemensamt barn, men om du inte är gift eller om du har barn med flera personer finns fördelar med att ange för varje konto vem pengarna skall gå till. Väljer du ett investeringssparkonto måste du istället hantera hur pengarna fördelas genom ett testamente.

Undantag: När ett investeringssparkonto är bättre än en kapitalförsäkring

Undantaget är om du har väldigt mycket i underskott av kapital i din årliga deklaration, typiskt i form av stora bolån. Fördelen med att skatten för ett investeringssparkonto betalas av dig och inte ett fondbolag är att den kan kvittas mot detta underskott av kapital. Enda gången det faktiskt gör någon skillnad är om du har årligt underskott av kapital på mer än 100 000 kr.

Anledningen är att det går en brytpunkt för hur mycket av underskottet du kan dra av vid just 100 000 kr. Avdraget är 30% för underskott mindre än 100 000 kr och 21% för underskott mer än 100 000 kr. Med dagens låga räntor handlar det alltså om att du skall ha bolån på en bra bit över 5 miljoner (eller en bra bit över 10 miljoner om ni är två som står på lånen). Och även då blir skillnaden på ett barnspar väldigt lite pengar, närmare bestämt 9% av skatten du betalar på ditt barnspar. Som i sin tur antagligen är enstaka hundralappar.

Andra skillnader

Rent legalt skiljer ISK och KF ganska mycket. I ett investeringssparkonto är det du som äger fonder och aktier, vilket bland annat innebär att du har rösträtt på bolagsstämmor. I en kapitalförsäkring är det istället ett försäkringsbolag som äger alla aktier och fonder, vilket är anledningen till att bland annat skatt hanteras helt automatiskt.

Med båda alternativen är dina pengar väldigt säkra. För ISK finns den statliga insättningsgarantin upp till 100 000 euro och riksgäldens investerarskydd upp till 250 000 kronor1. För en kapitalförsäkring gäller starka regelverk som skyddar mot att försäkringsbolaget går i konkurs, och om det mot förmodan skulle göra det har du som försäkringstagare företräde i konkursboet framför många andra fordringsägare2.

Att skatten hanteras automatiskt i en kapitalförsäkring underlättar även om du har aktier utomlands som ger utdelning. Med en ISK blir det krångligare och har du underskott av kapital finns en gräns på 500 kr för att dra av skatt du redan betalt utomlands. I praktiken får du då betala 15% skatt i Sverige på utländsk utdelning. I våra barnspar-rekommendationer är den skillnaden inte relevant, då inga av investeringarna är i enskilda utländska innehav som ger utdelning.

I en kapitalförsäkring är dina pengar försäkrade till 101% om något händer, vilket innebär att en anhörig får ut 101% av sparandets värde om du går bort. För den extra procenten betalar du några kronor om året i försäkringsavgift. Vissa banker tar även en administrativ avgift för en kapitalförsäkring, så det är något att se upp med. Nyare banker som Nordnet och Avanza har kostnadsfria kapitalförsäkringar.

För dig som investerar pengar i enskilda högriskbolag kan det finnas skattefördelar med att spara i en traditionell depå istället för ISK eller KF. Anledningen är att du då kan ha delar av ditt innehav som går förlorat genom exempelvis en konkurs och andra delar som ökar väldigt mycket på kort tid. Att då kunna kvitta vinst mot förlust är fördelaktigt. Men för den som följer våra råd runt barnspar blir den situationen aldrig aktuellt.

Hur mycket skatt betalar jag?

I en traditionell depå betalar du 30% skatt på den vinst du gör under året genom försäljning av hela eller delar av din sparportfölj. I och med att barnsparande är långsiktigt kommer en stor del av ditt sparande i slutänden bestå av vinst än av insättningar. Det gör att sparande i en depå resulterar i förhållandevis mycket skatt.

Med både investeringssparkonto och kapitalförsäkring betalar du 30% årlig skatt på en del av ditt totala sparande, en så kallad schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas som ditt kapitalunderlag gånger statslåneräntan i procent + 0.75% (alltid minst 1.25%). Exakt hur kapitalunderlaget beräknas skiljer faktiskt lite mellan ISK och KF.

 • För ISK är kapitalunderlaget ¼ av sparandets värde vid början av varje kvartal plus ¼ av insättningarna under året.
  • ¼ * (värdet 1e januari + värdet 1e april + värdet 1e juli + värdet 1e oktober + insättningar under året).
 • För KF beräknas kapitalunderlaget istället som värdet av sparandet när året börjar plus insättningarna under första halvåret plus hälften av insättningarna under andra halvåret.
  • Värdet 1e januari + insättningar under första halvåret + 0.5 * insättningar under andra halvåret.

Även om sättet att räkna ut kapitalunderlag skiljer något blir resultatet i praktiken väldigt lika. Låt oss ta ett lite förenklat exempel där du i början av året har 50 000 kr sparat, sätter in 1000 kr varje månad och har en värdeökning på ytterligare 500 kr varje månad.

 • Med ISK blir kapitalunderlaget ¼ * (50 000 + 54 500 + 59 000 + 63 500 + 12 000) = 59 750 kr.
 • Med KF blir kapitalunderlaget istället 50 000 + 6 000 + 0.5 * 6000 = 59 000 kr.

Med minimum-nivån på 1.25% gånger kapitalunderlaget blir schablonintäkten i exemplet 747 kr med ISK och 738kr med KF, och skatten därmed 224kr med ISK och 221 kr med KF.

Sammanfattning och våra rekommendationer

Barnspara i en kapitalförsäkring, där du anger din partner eller ditt barn som förmånstagare. Gör det i en bank utan administrativa avgifter för kapitalförsäkringen, exempelvis Nordnet eller Avanza.

Det ger dig låg skatt och enkel hantering där skatt dras automatiskt och förmånstagare enkelt kan anges för varje sparande istället för genom testamente.

I några specialfall är ett investeringssparkonto att föredra, framförallt om du har mycket underskott av kapital (mer än 100 000 kr). I övrigt är investeringssparkonton och kapitalförsäkringar väldigt jämbördiga.

1 Svar på vanliga frågor Investeringssparkonto, Skatteverket.
2 Om kapitalförsäkringar, Konsumenternas.

Socialt medvetet, etiskt och hållbart sparande till barn
Alla vill givetvis spara på ett sätt som gör vår värld till en bättre plats, särskilt när det handlar om sparande till våra barn och deras framtid. Men att spara hållbart, socialt medvetet och etiskt är inte enkelt. Idag är det bara en av fem som gör det1. Det finns ingen standard för vad hållbart sparande betyder och det finns inga tydliga regler som alla bolag, aktier och fonder följer. Vad en fond anser oetiskt kan en annan anse helt ok, även bland så kallade etiska fonder (Sustainable and Responsible Investments, SRI). Men även om det är svårt är det inte ett bättre alternativ att göra ingenting. Sätter du pengarna på ett sparkonto lämnar du i princip helt upp till banken att använda dom hur dom vill.

Vår rekommendation är därför att barnspara med en portfölj som följer globala index genom fonder som använder sig av grundläggande hållbarhetskriterier. Du kan sedan komplettera portföljen med utvalda investeringar i enskilda bolag som på något sätt gör världen bättre om du vill göra mer.

Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj

Vad är egentligen hållbart sparande?

Det finns ingen definition av etiskt och hållbart sparande som alla följer. Varken internationellt eller i Sverige. Alla fondbolag i Sverige skall arbeta med god etik och ansvarsfulla investeringar. Dessutom har bland annat FN principer för ansvarsfulla investeringar som många fonder internationellt följer (PRI2). Men vad betyder det god etik och ansvarsfulla investeringar? Tyvärr är det svårt att säga, då det varierar. Men kort kan man säga att det finns två grupper av hållbara fonder (SRI-fonder), de som använder enkla hållbarhetskriterier för sitt investerande och de som dessutom arbetar aktivt med extra hållbara investeringar.

Många “vanliga” fonder, och fondbolag har som policy att enbart göra hållbara investeringar. Det gäller både aktiva och passiva fonder. Det innebär att man väljer bort vissa typer av bolag, baserat på vad dom producerar (exempelvis klusterbomber och landminor) eller hur dom agerar (exempelvis att de inte följer internationell arbetsrätt). Fondbolag som exempelvis Nordea arbetar med hållbara investeringar i alla sina fonder, och deras syn är att etiska fonder inte borde vara en egen kategori utan att alla fonder borde arbeta med etik. Det finns även många andra som delar denna syn. Världen behöver inte nödvändigtvis en industri som lever på att sälja etik, utan en hel bransch som tar sitt ansvar.

Trots det finns specialfonder som utger sig för att vara extra etiska. Utöver att använda välja bort vissa bolag arbetar dom ofta med företag som har extra med framtida hållbarhet. Beroende på industri kan det betyda det olika saker. För ett energibolag kan det innebära att dom inte arbetar med kol, eller med några fossila bränslen alls. Men det kan lika gärna bara betyda att dom har en tydlig strategi att skifta mot förnybara energikällor. För ett teknikbolag handlar det kanske inte om miljöpåverkan alls, utan exempelvis om att aktivt motarbeta mutor eller att deras tillverkning sker i länder som upprätthåller mänskliga rättigheter. Och för ett klädbolag kan det handla om att de aktivt motverkar barnarbete. Dessa fonder tar ofta en aktiv roll i styrelser och på bolagsstämmor för att påverka bolagen de investerar i att gå i rätt riktning.

Vad som är etiskt beror alltså på bransch, men det beror även på vem du frågar. Etik skiljer mellan kulturer men även mellan individer. För att veta säkert om en fond följer din syn på etik finns ingen annan lösning än att detaljstudera fonden. Att titta på vad deras uttalade strategi är, men även på deras innehav. För många är det här inte bara tidskrävande, utan även väldigt svårt. Därför är vår rekommendation att “nöja sig” med fonder som använder grundläggande hållbarhetskriterier i för sina investeringar och istället komplettera med enskilda företag man tycker gör ett bra jobb om man vill göra något lite extra.

Vad är grundläggande hållbarhets-kriterier?

Alla fondbolag inom Sverige skall som sagt arbeta med god etik och ansvarsfulla investeringar. Utöver det finns fonder med uttalade hållbarhetskriterier. Alla Svenska fonder som använder hållbarhetskriterier för sina investeringar listas på Hållbarhetsprofilen.

Fondernas hållbarhetskriterier varierar, men innebär i princip alltid att man undviker bolag som arbetar med klustervapen, landminor, uran-ammunition. Många undviker också bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik.

Genom att välja en fond med grundläggande hållbarhetskriterier är du säker på att ditt sparande inte bidrar till sånt vi alla kan vara överens om att världen vore bättre utan.

Finns det etiska indexfonder?

Våra rekommendationer för barnsparande bygger framförallt på passiva indexfonder, som följer den globala världsmarknaden. Om man följer ett enskilt geografiskt index, exempelvis Sverige eller USA, kan man per definition inte vara mer etisk än den marknaden. Men i praktiken följer ingen indexfond en marknad perfekt, utan försöker istället återspegla den så gott det går. Därför är det många indexfonder som trots allt har grundläggande hållbarhetskriterier, och väljer bort vissa bolag.

Dom flesta går inte identifiera genom ord som “etisk” i namnet, utan man måste läsa på. För att göra det enkelt för dig ser vi till att alla indexfonder i vår rekommenderade barnspar-portfölj arbetar med hållbarhetskriterier.

Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj

Komplettera med extra hållbara investeringar

Att komplettera ditt barnsparande med enskilda investeringar i bolag som arbetar aktivt med att skapa en bättre värld är ett sätt att se till att framtiden blir lite ljusare. Det är även ett sätt att lära ditt barn om vikten av miljö, mänskliga rättigheter och annat som ligger dig nära.

Att investera i enskilda aktier går emot modern investeringsteori, eftersom man visat att det över tid ger sämre avkastning än ett brett sparande. Vår rekommendation är därför att du inte lägger mer än totalt 5% av ditt sparande i enskilda aktier. Vilka aktier du väljer beror på vad du själv tycker är viktigt. Vi har därför listat exempel på både företag som arbetar med produkter som förbättrar världen (solceller, elbilar, medicin) och företag som har ett arbetssätt som gör att arbetare och leverantörer har det bättre.

Notera att vi inte lägger någon värdering i hur vi tror att bolagen kommer prestera finansiellt närmaste åren. De är listade enbart för sin inriktning mot hållbara produkter och tjänster. Risknivån vi nämner är enbart en indikation (enligt modern portföljteori) baserat på tillgänglig data 2017 och kommer från Yahoo Finance. Vi rekommenderar starkt att du själv bildar dig en uppfattning om dessa bolag innan du investerar.

Tesla (TSLA) – Hög risk (Beta 1.19)
Tesla är verksamma inom tre områden, alla med en tydlig miljöprofil. El-bilar som bidrar till en bättre miljö och en värld utan beroende på fossila bränslen, SolarCity som skapar solcellstak för att konvertera solenergi till el samt Powerwall som ger privatpersoner och företag möjlighet att lagra solenergi effektivt.

First Solar (FSLR) – Okänd risk
Tillverkar solceller för bland annat stora solcells-farmar, med distribution i 12 länder.

Vestas Wind Systems (VWS) – Låg risk (Beta 0.62)
Världens största tillverkare av vindkraftsturbiner.

Starbucks (SBUX) – Låg risk (Beta 0.66)
Världens kanske kändaste kafé-kedja har alltid arbetat med etik och hållbarhet, bland annat genom att skapa ”Starbucks C.A.F.E. Practices”3, en tredjeparts process för att säkerställa att man bara köper kaffe som odlats och processats på ett hållbart sätt.

Nova Nordisk (NOVO-B) – Mellan risk (Beta 0.90)
Utvecklar och tillverkar medicin, bland annat mot diabetes. Har grundat World Diabetes Foundation som arbetar tillsammans med FN mot diabetes i tredje världen. Utsågs 2012 som världens mest hållbara företag av affärstidningen Corporate Knights4.

H&M (HM-B) – Mellan risk (Beta 0.77)
För att vara ett av världens största klädföretag, som dessutom arbetar med lågpris-kläder arbetar H&M väldigt aktivt med etik och hållbarhet. Man motarbetar kemikalier, försöker använda återvunnet material och arbetar aktivt för bättre villkor för de som tillverkar kläderna.

Nike (NKE) – Låg risk (Beta 0.43)
Genom arbete med vad man kallar sustainable innovation tar man bland annat fram nya hållbara material med stor andel återvunnet innehåll. Men man arbetar även aktivt med att minimera klimatpåverkan generellt i sin tillverkning och med att förbättra för sina arbetare inom tillverkning.

Är inte sparkontot en garanterat etisk lösning?

Om det nu är svårt att skapa ett riktigt etiskt sparande själv eller genom fonder, är inte då en enkel lösning att sätta in pengarna på ett sparkonto? Då kan man väl vara säker på att dom inte används till något oetiskt?

Tyvärr är det snarare tvärt om. Med pengarna på ett sparkonto ger du banken möjlighet att använda dom som dom vill, eller snarare som deras ägare vill. Sätter du in pengarna i en fond vet du iallafall vilka företag du stödjer.

Lite förenklat kan man säga att en bank tjänar pengar på att låna ut pengar. Men för att få låna ut pengar måste de ha någon form av säkerhet, i alla fall för en del av de utlånade pengarna. Sätter du ditt sparande på ett sparkonto hjälper du banken med pengar dom kan använda som säkerhet för utlåning. Utlåning som sker till alla möjliga företag, etiska som oetiska. Utöver det gör bankerna andra typer av affärer, man investerar exempelvis ofta själv i aktier på börsen. Aktier som inte nödvändigtvis är i etiska företag, och definitivt aktier som du inte kan kontrollera vilka dom är.

Så lösningen på att spara etiskt men enkelt är inte att spara på ett sparkonto. Som vi förklarat i andra artiklar är sparande på sparkonto dessutom ett sätt att ge dina barn en sämre framtid än dom förtjänar. Därför är vår rekommendation återigen att barnspara genom breda indexfonder som använder sig av grundläggande hållbarhetskriterier, som du sedan kan komplettera med investeringar i enskilda bolag som på något sätt gör världen lite bättre om du vill.

Sammanfattning och våra rekommendationer

Aktivt förvaltade fonder med en uttalat etisk profil låter kanske bra. Men förutom att sparande i aktivt förvaltade fonder inte följer modern investeringsteori, så är dom med stor sannolikhet inte heller helt etiska enligt din syn. Vi har alla olika idéer om vad som är etiskt riktigt, och även om vi delar syn på grundläggande saker såsom trafficking finns det andra områden där alla inte är överens. Många aktivt förvaltade fonder med en etisk profil är inte bättre än indexfonder som arbetar med hållbarhetskriterier.

Att spara på ett av bankernas sparkonton är inte heller lösningen på ett etiskt sparande, tvärt om. Pengar på ett sparkonto ger bankerna både möjlighet att låna ut mer och investera i fler företag, både etiska och oetiska,

Vår rekommendation är därför att du skapar ett brett globalt sparande genom indexfonder med hållbarhetskriterier, som du sedan kompletterar med utvalda investeringar du känner extra mycket för.

Dessa kan vara inom energi (sol, vind), transport (elbilar) eller något annat. Detta istället för att begränsa dig till uttalat etiska fonder och få både ett sämre sparande till ditt barn och ett sparande som antagligen ändå inte följer din syn på vad som är rätt och riktigt.

→ Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj


1 Från undersökningen Så barnsparar Sverige 2017
2 Principles for Responsible Investments, FN.
3 Starbucks C.A.F.E. Practices, SCS Global Services.
4 Top company profile: Novo Nordisk, Corporate Knight.

Vad är modern portföljteori?
Modern portföljteori är en modell för hur man skapar en investeringsportfölj som ger bästa möjliga avkastning utifrån en viss nivå av risk. Den är skapad av Harry Markowitz och senare vidareutvecklad av bland annat William Sharpe, Merton Miller och Eugene Fama, alla fyra nobelpristagare i ekonomi.

Kort kan man säga att modern portföljteori går ut på att skapa en portfölj som är maximalt diversifierad och som följer den globala tillväxten. Detta till skillnad från att hitta enskilda företag som ger bra avkastning.

Vad bland annat Eugene Fama visat med den forskning han fått nobelpris för är att väldigt få har förmågan att slå snittet av den globala tillväxten genom att “hitta rätt”. Detta gäller även professionella fondförvaltare, vilket innebär att aktivt förvaltade aktiefonder typiskt inte slår börsens genomsnittliga utveckling. I de fall en aktiefond eller enskild investerare slagit snittet har de enligt hans forskning i princip bara haft tur.

Budskap 1: Diversifiera

En av huvudbudskapen i modern portföljteori är att risk kan motverkas med en diversifierad portfölj. Men det handlar inte bara om att ha många aktier, utan om att ha innehav som är oberoende av varandra. Alltså att inte hela portföljen är kopplad till samma eller väldigt lika marknader och industrier, då det skulle innebära att alla delar av portföljen ökar samtidigt och minskar samtidigt.

Diversify, diversify, diversifyWilliam Sharpe

Grundläggande i en diversifierad portfölj är global diversifiering. Alltså att inte investera allt i en geografisk marknad (exempelvis Sverige), utan att sprida investeringarna globalt. Globalisering har gjort att värdet av global diversifiering idag är mindre än det tidigare varit, eftersom olika geografiska marknader nu påverkar varandra mer än dom gjort tidigare. Men global diversifiering är fortfarande en viktig grund i en diversifierad portfölj.

En viktig grundsten i modern portföljteori är det som kallas “market portfolio”, vilket är en teoretisk portfölj som speglar alla världens finansmarknader1. Tidigt byggde modern portföljteori helt på att skapa en “market portfolio”, men har idag utvecklats till att i vissa situationer lägga mer eller mindre vikt på delar av marknaden. Däremot är en market portfolio fortfarande den mest lämpade portföljen för många. Den är enkel och ger bra diversifiering.

Most people should sit there (with the market portfolio), it’s a cheap way to go. Eugene Fama

Budskap 2: Dagens marknadspris återspeglar all tillgänglig information

En annan grundbult i modern portföljteori är antagandet att det pris en aktie har på marknaden idag återspeglar all tillgänglig information. Man kallar det att en finansiell marknad är “effektiv”.2 Och även om det inte gäller i 100% av fallen, så gäller det tillräckligt ofta för att skapa en modell och portfölj utifrån det antagandet. Även de som ibland ifrågasätter hur sant det här antagandet är håller med om att det definitivt är tillräckligt sant för att använda som utgångspunkt.

Redan på 60-talet visade en annan Nobelpris-tagare, Paul Samuelson, professor på MIT, att dagens marknadspris är bästa uppskattningen av värde som går att göra. Hans forskning visade även att prisförändringar inte går att förutspå.3 Något som senare bekräftats av bland annat Eugene Famas forskning.4 Så om du antar att en aktie är felaktigt prissatt är det med andra ord stor sannolikhet att du har fel. Att slå marknaden genom att välja “rätt” aktie eller att ha rätt tajming är i princip inte möjligt. Enda sättet du kan öka möjlig avkastning är att samtidigt öka risken du är villig att ta.

Budskap 3: Ta rätt typ av risk

Ett tredje budskap i modern portföljteori är att inte all risk är bra risk. Med andra ord att alla typer av risk inte bidrar till en bättre avkastning. Man gör skillnad mellan systematisk risk5, vilket är marknadsrisker som inte går att diversifiera bort, och osystematisk risk6 som är kopplad till enskilda aktier.

Den typ av risk du skall ta om du vill ha högre avkastning (genom högre risk) är en systematisk risk. Vilket innebär att en investering går mer dåligt än snittet i dåliga tider, och bättre än snittet i bra tider. Osystematisk risk vill du helt undvika, vilket du gör genom diversifiering av portföljen.

En akties systematiska risk är enligt modern portföljteori aktiens volatilitet i förhållande till snittet på marknaden. Med andra ord hur mycket en aktie rör sig upp och ner jämfört med marknaden. En aktie som varierar kraftigt har hög volatilitet (överkurs: höga beta-tal), och därmed enligt modern portföljteori hög risk. Hög risk som ger möjlighet till hög avkastning.

I sitt Nobel-prisade arbete har Eugene Fama visat att man inte enbart kan titta på hur en spar-portfölj rör sig jämfört med marknaden för att bedöma risk, utan man behöver även titta på två andra faktorer.7 Är aktierna i stora eller små företag? Små företag har större risk men även större förväntad avkastning. Och är aktierna i så kallade värde-företag eller tillväxt-företag? Värde-företag har ett lågt aktiepris jämfört med deras redovisade värde idag, och tillväxt-företag har ett högt aktiepris och förväntas växa i framtiden. Värde-företag har en högre risk, men också en högre förväntad avkastning. Det kan verka motsägelsefullt, men värde-företag är ofta mogna företag som fått negativ publicitet eller kanske har legala problem och därför uppfattas negativt av marknaden. Kan dom få ordning på sina problem får det väldigt stor effekt på företagets värde, eftersom dom ofta har stor omsättning. Men risken är givetvis att dom står och trampar och att marknaden fortsätter se på dom negativt.

Värt att notera är att modern portföljteori inte säger något om kopplingen mellan historisk och framtida avkastning, något som många missuppfattade när William Sharpe började sitt arbete. Det man däremot säger är att historisk risk, alltså historisk volatilitet, har en förhållandevis stark koppling till framtida risk och volatilitet. Historisk risk är alltså en rimligt bra bedömning av framtida risk.

You’ve got to take historic data with a large grain of saltWilliam Sharpe

Motsatta ideer

Det finns givetvis personer och grupperingar inom finans som motsätter sig modern portföljteori, varav Warren Buffet är den kända person många hänvisar till. Och det är kanske inte så oväntat att delar av finansbranschen vill skjuta ner modern portföljteori med tanke på att de lever på att sälja något annat. Ofta hänger deras argumentation på undantag och att de tycker att modern portföljteori gör för breda och enkla antaganden. I diskussionen ser man ibland även raljerande uttalanden som “modern portföljteori påstår att man lika gärna kan kasta pil på en tavla för att välja aktier som att göra en faktiskt analys av dom”.

Det är främst idéen om att aktier alltid är “korrekt” prissatta utifrån all tillgänglig data som en del motsätter sig. Med andra ord att marknader är “effektiva”. Och modern portföljteori är inte perfekt, det är en akademisk modell som gör antaganden om hur marknader och prissättning. Och eftersom aktiemarknaderna fortfarande påverkas av människor finns givetvis även en mänsklig faktor. Människor som handlar tar ibland irrationella beslut, vilka kan driva enskilda aktier upp eller ner bortom deras faktiska värde. Men trots det, är i princip alla överens om att antagandet att marknader är effektiva är en bra utgångspunkt.

Det finns även dom som motsätter sig hur man bedömer risk. Dom som argumenterar för att en stor nedgång hos en aktie, vilket ökar risken enligt modern portföljteori, faktiskt inte innebär större risk. Snarare tvärtom, att det många gånger är en aktie man skall investera i.

Alternativet till modern portföljteori, som bland annat Buffet förespråkar, är att göra analyser av enskilda bolag och aktier. Analyser baserade på djupgående kompetens inom industrin och marknaden bolaget verkar. Att med andra ord göra en mer kvalificerad bedömning av bolagets framtid än vad man kan utläsa ur finansiella resultat och publik information. Men vi vet från riktig marknadsdata att väldigt få enskilda investerare eller aktivt förvaltade fonder faktiskt slår index8, 9, 10, 11, 12.

Även de som ifrågasätter delar av modern portföljteori rekommenderar generellt att du skall investera i passiva fonder som följer index och därför utgå ifrån fonder med lågt pris.

Most investors, both institutional and individual, will find that the best way to own common stocks is through an index fund that charges minimal fees. Those following this path are sure to beat the net results (after fees and expenses) delivered by the great majority of investment professionals.13Warren Buffet

Slutsats: Följ index till låg avgift

Sammanfattningsvis har grunderna i modern portföljteori bevisats om och om igen genom mycket marknadsdata. Det är därför en oerhört bra grund att stå på för att bygga ett långsiktigt sparande åt ditt barn eller dig själv. Det är även den grund i princip all professionell handel bygger på.

I och med att grunden i en bra portfölj är att diversifiera och följa världens marknader snarare än att hitta aktier som är undantag, är den generella rekommendationen att välja passiva fonder som följer index. Och jämför man två fonder som följer samma index skall man då givetvis välja den med lägst avgift. Eugene Fama sammanfattar hur man bör göra i ett råd han givetvis följer själv.

You are better off just buying passive index funds that charge very low fees.Eugene Fama

Referenser

1 Market Portfolio, Investopedia
2 Efficient Market Hypothesis – EMH, Investopedia
3 Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Paul Samuelson, 1965.
3 Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Eugene F. Fama, 1970.
5 Systematic Risk, Investopedia
6 Unsystematic Risk, Investopedia
7 A five-factor asset pricing model. Eugene F. Fama, and Kenneth R. French, 2014.
8 Mutual Fund Performance. Sharpe, William F., 1991.
9 The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. Jensen, Michael C., 1968.
10 On Persistence in Mutual Fund Performance. Carhart, Mark M., 1997.
11 Luck Versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. Eugene F. Fama, and Kenneth R. French, 2010.
12 Vanguard, the case for low-cost index-fund investing
13 Berkshire Hathaway Chairman’s Letter 1997. Warren Buffet.

Barnspar.com finns för att hjälpa dig som förälder ge ditt barn en bättre start i livet. Och att göra det handlar inte bara om att skapa ett bra sparande, utan även att lära ditt barn om värdet av pengar och hur man sparar.

Det finns givetvis många sätt att lära ditt barn om sparande och beroende på ålder är vissa bättre än andra. Från att ge dom vecko- eller månadspeng till att låta dom spara till egna inköp och i slutänden bli delaktiga i att hantera sitt eget långsiktiga sparande.

Steg 1: Vecko- och månadspeng

Steg ett i att lära ditt barn värdet av pengar är att ge dom sina egna, i form av vecko- eller månadspeng. Här är alla experter, tyckare och ekonomer överens. Se gärna till att en del av pengarna är kopplade till en förväntad prestation. En prestation som gärna är åldersanpassad. Det kan vara allt ifrån att plocka undan sina egna leksaker till att städa huset.

Om det skall vara vecko- eller månadspeng är egentligen mindre viktigt, men framförallt mindre barn har ingen riktig förståelse för vad en månad är. Dom lever efter den vardag du som förälder skapar och går typiskt till dagis eller skolan på vardagar och är ledig på helgerna. De följer alltså cykler som är veckor snarare än månader, och har därför enklare att relatera till en veckopeng än en månadspeng. Att börja ge barnen sina egna pengar kan man göra tidigt, du behöver inte vänta på att de exempelvis börjar skolan.

När det kommer till hur mycket du skall ge handlar det om att anpassa pengarna efter vad du vill att de skall betala för själva. Men kom ihåg att ge tillräckligt mycket för att ditt barn skall ha en möjlighet att sätta undan en liten del i sitt eget sparande. Vanligt är att man börjar i storleksordningen 20-30 kr för barn innan skolåldern och successivt ökar år efter år. Till tonåringar som börjar närma sig 18 år ger många hela barnbidraget.

Steg 2: Spara till egna inköp

Steg två i att lära ditt barn om pengars värde och om sparande är att låta dom spara till egna större inköp. Det absolut viktigaste är att de själva får bestämma vilka inköp de sparar till och hur mycket. Lägg dig inte i för mycket och låt ditt barn göra sina egna misstag.

Ett bra sätt att låta framförallt mindre barn spara är att skippa den klassiska spargrisen och att istället ha flera sparburkar. En burk för varje sak de vill spara till, gärna med en blandning av större och mindre inköp. På varje burk sätter ni en bild av vad det sparas till och storleken på burken får gärna återspegla storleken på köpet. Det gör att barnet får en visuell och fysisk koppling mellan vad de vill köpa i framtiden och sitt sparande, vilket gör det enklare att förstå.

Prata sedan om hur mycket ditt barn skall spara till varje sak och räkna ut hur många veckors sparande som krävs. Skapa sedan en lista eller liknande där ni bockar av de veckor som gått, återigen för att ge ditt barn en visuell bild över deras sparande.

För att skapa ytterligare incitament att spara kan du gärna matcha barnets sparande. Lägger han eller hon undan 20kr en vecka lägger även du till pengar. Det behöver givetvis inte vara exakt samma summa, men poängen är att du skapar ytterligare en anledning att spara istället för att använda pengarna direkt.

Steg 3: Bli delaktiga i sitt långsiktiga sparande

Steg tre, vilket passar äldre barn och tonåringar, är att låta ditt barn bli delaktig i sitt långsiktiga sparande. Se till att de lär sig vad du kan om att spara långsiktigt, om olika sparsätt, när man sparar på börsen jämfört med ett sparkonto, hur en sparportfölj bör se ut m.m.

→ Läs mer om grunderna i ett bra sparande och om hur ett bra sparande ser ut.

Du kan sedan göra han eller hon delaktig i både valen som görs kring sparandet, med andra ord hur portföljen ser ut, men även i att praktiskt hantera både nya inköp, balansering och justering. Om du sparar mycket pengar är det ofta lämpligt att ha ett mindre sparande som du låter ditt barn vara delaktig i. Ditt barn kommer lära sig precis lika mycket med en mindre summa pengar och det ger dig möjligheten att kontrollera hur och när den större summan pengar används.

Nästa steg?

Efter det kan du givetvis gå hur långt som helst. Från att lära ditt barn detaljer om hur aktiemarknaden fungerar till hur olika finansiella produkter handlas med och hur man investerar i enskilda aktier. Men detta sträcker sig långt bortom intresset många har för sparande och privatekonomi. Och det är helt ok, du behöver inte göra ditt barn till finansexpert.

Att som förälder lära ditt barn om sparande handlar om att ge honom eller henne en bra grund att stå på. Har ditt barn senare i livet ett större intresse finns det inget som hindrar att han eller hon utvecklar det intresset och lär sig mer på egen hand. Börja enkelt!

Tidigare resultat på börsen är givetvis ingen garanti för framtida resultat, det är ganska lätt att förstå. Forskning har genom åren kommit fram till att tidigare resultat på börsen i faktiska kronor dessutom är ett ganska dåligt sätt att uppskatta vad du kan förvänta dig för resultat i kronor på en viss typ av sparande. Däremot har det visat sig vara ett bra sätt att uppskatta ett sparandes risk. Därför använder vi historiska resultat främst för att jämföra olika typer av sparande, och detaljer som hur mycket av sparandet som skall vara i olika marknader, i räntor jämfört med aktier osv.

I den här artikeln sammanfattar vi historiska resultat för att hjälpa dig till en bättre förståelse för vad olika typer av sparande har gett för resultat. Framförallt hur olika typer av sparande skiljt sig. Vi tittar på barnspar.com portföljen, ett genomsnittligt sparkonto, svenska aktiemarknaden, västvärldens aktiemarknader och tillväxtmarknadernas aktiemarknader de senaste 30 åren.

Innan vi börjar, vilka resultat är faktiskt intressanta?

Många inom finans pratar om hur mycket ett sparande gett i avkastning i snitt. Man säger kanske att Stockholmsbörsen gett x% i årlig avkastning senaste 30 åren. Men vad betyder det egentligen? Hur mycket pengar ger det efter 20 års barnsparande? Och om jag månadssparar, vad innebär det då? Då har ju en procentuell förändring större påverkan i slutet av mitt sparande än i början, eftersom jag då har mer pengar. Snittet blir ganska ointressant om det sedan i praktiken är stora skillnader från år till år.

En snittavkastning säger dessutom väldigt lite om risken i sparandet. Om vi tar ett enkelt exempel med 3 olika personer som sparar. Om en en person förlorar 50kr, en person tjänar 100 kr och en person tjänar 250kr är snittavkastningen 100 kr. Men samma snittavkastning får vi även om en person istället tjänar 80kr, en 100kr och en tredje 120 kr. Men variationen och därmed risken i det senare sparandet är betydligt mindre, eftersom alla tjänade ungefär lika mycket.

Eftersom en snittavkastning i procent är svår att relatera till och dessutom inte säger något om risken har vi valt att beskriva historiska resultat på ett annat sätt. Som exempel använder vi ett månadssparande på 500 kr och tittar på resultatet i kronor. Dessutom tittar vi inte bara på snittresultatet, utan även på hur stor sannolikheten varit att förlora pengar och vilket sämsta resultat ett sparande senaste 30 åren gett. Tillsammans ger de en bättre förståelse både för risken med sparandet men även för vad du kan förvänta dig i kronor och ören.

Snittresultatet är alltså hur mycket pengar den genomsnittlige spararen som börjat månadsspara 500 kr någon gång senaste 30 åren har fått. Lägsta resultat är det lägsta resultat någon fått senaste 30 åren som månadssparat 500 kr.

Förlorare är ett mått på hur många som förlorat pengar på sitt sparande. Vi presenterar det som hur många av 100 personer som börjat spara vid olika tillfällen som förlorat pengar. Om exempelvis 5 av 100 är “förlorare” betyder det att i en grupp på 100 personer som börjat spara någon gång senaste 30 åren har 5 förlorat pengar på sitt sparande och 95 tjänat pengar på sitt sparande jämfört med hur mycket de satt in själva.

Resultat för 10 års sparande

Här beskrivs snittresultat, lägsta resultat och andelen förlorare för ett 10-årigt månadssparande på 500 kr baserat på 30 år av historisk information. Under 10 år hinner du sätta in 60 000 kr i ditt sparande.

Historiskt resultat för 10 år med 500 kr månadsspar

 Snitt­resultat (h)Lägst resultat (h)Förlorare (l)
Barnspar.com-portföljen90 000 kr
(+30 000 kr)
65 000 kr
(+5000 kr)
0 av 100
Sparkonto70 000 kr
(+10 000 kr)
60 000 kr
(+- 0)
0 av 100
Svenska marknaden100 000 kr
(+40 000 kr)
45 000 kr
(-15 000 kr)
3 av 100
Utvecklade marknader85 000 kr
(+25 000 kr)
40 000 kr
(-20 000 kr)
22 av 100
Tillväxt­marknader80 000 kr
(+20 000 kr)
40 000 kr
(-20 000 kr)
12 av 100

h = hög siffra är bättre, l = låg siffra är bättre

Vår portfölj är utformad för att du inte ska förlora pengar om du sparar minst 10 år, vilket givetvis är anledningen både till att den inte har några förlorare och att lägst resultat är positivt i tabellen ovan. Jämfört med ett sparkonto är resultatet av barnspar.com portföljen betydligt bättre i snitt och dessutom bättre även i sämsta-fall.

Den svenska marknaden är den som gått absolut bäst i snitt. Men här är det 3 av 100 som faktiskt förlorat pengar på ett 10-årigt sparande och det sämsta resultatet är -15 000 kr under samma tidsperiod. Som vi tidigare skrivit i vår rekommenderade portfölj har svenska marknaden historiskt gett bra snittresultat, men också varierat mer än andra marknader. Vilket är precis vad siffrorna här visar.

För utvecklade marknader, alltså dom största aktiemarknaderna i världen, och tillväxtmarknader är det betydligt fler som förlorat pengar över ett 10-årigt sparande och även här är sämsta resultaten negativa. Återigen finns det en uppsida i att ett sparande på utvecklade marknader kraftigt slår sparkontot.

Här syns tydligt fördelarna med att utforma en portfölj anpassad för just barnspar istället för att exempelvis sätta alla pengar på svenska börsen, eller någon annan marknad för den delen. Genom att vi har utformat vår rekommenderade portfölj just för vara trygg mot förluster ser vi till att ingen historiskt sett förlorat pengar på 10 års sikt, att lägsta resultatet är positivt och att snittresultatet är betydligt bättre än vad du kan förvänta dig med ett vanligt sparkonto.

Resultat för 15 års sparande

Här beskrivs snittresultat, lägsta resultat och andelen förlorare för ett 15-årigt månadssparande på 500 kr baserat på 30 år av historisk information. Under 15 år hinner du sätta in totalt 90 000 kr i ditt sparande.

Historiskt resultat för 15 år med 500 kr månadsspar

 Snitt­resultat (h)Lägst resultat (h)Förlorare (l)
Barnspar.com portföljen145 000 kr
(+55 000 kr)
115 000 kr
(+25 000 kr)
0 av 100
Sparkonto110 000 kr
(+30 000 kr)
95 000 kr
(+5 000)
0 av 100
Svenska marknaden165 000 kr
(+75 000 kr)
95 000 kr
(+5 000 kr)
0 av 100
Utvecklade marknader / Världen115 000 kr
(+25 000 kr)
75 000 kr
(-15 000 kr)
22 av 100
Tillväxt­marknader145 000 kr
(+55 000 kr)
95 000 kr
(+5 000 kr)
0 av 100

h = hög siffra är bättre, l = låg siffra är bättre

När du kommer upp i en så lång sparperiod som 15 år är det väldigt få sparanden som går så dåligt att du förlorar pengar. Endast om du hade valt att sätta alla pengar på utvecklade länders marknader hade du riskerat att förlora några pengar alls. Men det går fortfarande se en stor skillnad mellan olika sparanden, framförallt vad gäller det sämsta resultatet.

Återigen ser vi att vår portföljs fokus på trygghet ger resultat i form av absolut bäst lägsta-resultat av alla jämförda alternativ. För även om ingen har förlorat pengar med ett sparande i den svenska aktiemarknaden eller i tillväxtmarknader så har det sämsta resultatet inte gett mycket mer pengar än du själv satt in.

Precis som med ett 10-årigt sparande har Sverige gett absolut bäst snittresultat. Återigen på grund av att den svenska marknaden historiskt sett gett väldigt bra resultat. Men precis som med det 10-åriga sparandet ser vi att den svenska marknaden varierar mer än övriga marknader, och betydligt mer än vår rekommenderade portfölj. Att den ger högst snittresultat är därför väntat. Är du beredd att ta högre risk, alltså om du accepterar mer variation i resultatet, kan du enligt den forskning som gjorts även förvänta dig högre resultat över tid

Sammanfattningsvis är alla andra alternativ än ett sparande helt i utvecklade marknader betydligt mycket bättre än att sätta pengarna på ett sparkonto. Alla andra alternativ har dessutom samma eller bättre sämsta-resultat än sparkontot och betydligt bättre resultat i snitt. Återigen ger barnspar.com-portföljen det tryggaste sparandet och ett väldigt mycket bättre resultat än sparkontot.

Resultat för 20 års sparande

Här beskrivs snittresultat, lägsta resultat och andelen förlorare för ett 20-årigt månadssparande på 500 kr baserat på 30 år av historisk information. Under 20 år hinner du sätta in 120 000 kr i ditt sparande.

Historiskt resultat för 20 år med 500 kr månadsspar

 Snitt­resultat (h)Lägst resultat (h)Förlorare (l)
Barnspar.com portföljen240 000 kr
(+120 000 kr)
205 000 kr
(+85 000 kr)
0 av 100
Sparkonto155 000 kr
(+35 000 kr)
135 000 kr
(+15 000)
0 av 100
Svenska marknaden260 000 kr
(+140 000 kr)
190 000 kr
(+70 000 kr)
0 av 100
Utvecklade marknader / Världen165 000 kr
(+ 45 000 kr)
130 000 kr
(+ 10 000 kr)
0 av 100
Tillväxt­marknader220 000 kr
(+100 000 kr)
165 000 kr
(+45 000 kr)
0 av 100

h = hög siffra är bättre, l = låg siffra är bättre

Slutsatserna för ett 20-årigt sparande är väldigt likt dom för ett 15-årigt. Nu har inget sparsätt längre några förlorare, men vi har fortfarande stora skillnader i lägsta resultat. Återigen är barnspar.com portföljen den som ger absolut bäst lägsta-resultat, nu med nästan en dubblering av de insatta pengarna. Snittresultatet är just en dubblering, och som tidigare är det bara ett sparande helt på svenska marknaden som ger aningen bättre snittresultat. Återigen med ett lägre lägsta-resultat som nedsida.

Det är även värt att notera att för ett så långt sparande som 20 år är 30-årig historik ganska begränsad. Siffrorna är fortfarande intressanta för att jämföra olika sparsätt, men dom ska tas med en större nypa salt än för de 10- och 15-åriga siffrorna.

Detaljer om vår historiska data

Alla uträkningar använder avkastningen som getts av olika marknadsindex snarare än specifika fonder. Utöver det har dom tagit hänsyn till den avgift du som sparare betalar som lägst idag för att följa det indexet, snarare än faktiska historiska fondavgifter.

Detaljer om svenska börsen

För sparande i den Svenska börsen har vi använt historisk data från indexet Nasdaq OMXSPI, ett index som representerar utvecklingen för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Eftersom det nuförtiden finns fonder som följer Stockholmsbörsen utan avgift från bland annat Nordnet och Avanza har vi valt att räkna våra exempel med en avgift på 0%.

Detaljer om utvecklade länders och världens aktiemarknader

För sparande på utvecklade länders aktiemarknader har vi använt historisk data från indexet MSCI World Index, ett index som trots sitt namn representerar historiska resultat i 23 utvecklade länder. Stora delar utgörs av USA och Europa, följt av Japan och några mindre asiatiska marknader.

MSCI World utgör 89% av Indexet MSCI ACWI, All Country World Index, som också innefattar tillväxtmarknaderna. De utvecklade marknaderna utgör alltså en stor majoritet av världens aktiemarknader.

De billigaste fonderna du kan köpa idag som följer MSCI World Index har avgifter på 0.2%, vilket alltså är vad vi använt i våra exempel.

Detaljer om tillväxtländers aktiemarknader

För sparande i tillväxtmarknader har vi använt historisk data från indexet MSCI Emerging Markets, ett index som innefattar 23 utvecklingsländer i Sydamerika, mellanöstern, Afrika och asien. Stora delar utgörs av Kina, Indien och Brasilien.

Då det finns svenska fonder som följer MSCI Emerging Markets till en avgift på 0.4%, har vi valt denna avgift som utgångspunkt i våra exempel.

Detaljer om sparkontot

För sparande på sparkontot har vi själva skapat 30 års historik utifrån flera olika datakällor, framförallt faktiskt historik från Swedbanks sparkonto de senaste 15 åren och Svenska 3 månaders statsskuldväxlar de senaste 30 åren.

Vad bankerna erbjuder för ränta på sina sparkonton är starkt kopplat till internräntan mellan banker och till de räntor man kan få med svenska statsskuldsväxlar. Givetvis med en viss marginal så att bankerna själva tjänar pengar. Du får alltså lägre ränta på ditt sparkonto än bankerna betalar för att låna pengar, eller vad bankerna kan få genom att själva köpa statsskuldsväxlar.

Att det ändå finns en stark koppling innebär att vår uppskattade historisk har väldigt hög tillförlitlighet.

Eftersom i princip alla banker erbjuder gratis sparkonton har vi inte räknat med någon avgift för sparande på konto.

Genom att ge dig konkreta rekommendationer för hur du ska barnspara vill vi hjälpa dig att ge dina barn den bästa möjliga starten i livet. Här på barnspar.com redovisar vi våra rekommendationer och information om detta i flera artiklar. I “kom igång att spara till ditt barn” får du kunskap om de praktiska grunderna och i “hur ser ett bra sparande ut?” ger vi dig rekommendationer för hur du skapar och sedan underhåller ett bra sparande.

I den här artikeln får du förslag på hur ditt barnsparande ska se ut och vad du kan förvänta dig för resultat. Vi kommer även förklara varför våra rekommendationer ser ut som dom gör och redogöra för vilka alternativa fonder du kan använda för att följa barnspar-portföljen.

Vår rekommenderade barnspar-portfölj

Vår utgångspunkt är att ditt barnsparande ska vara tryggt, långsiktigt och hållbart. Våra rekommendationer utgår från passiva indexfonder (aktiefonder), eftersom forskning har visat att dom ger det bästa resultatet på lång sikt. Genom att blanda flera aktiemarknader istället för att enbart spara på exempelvis svenska marknaden blir sparandet mindre känsligt mot ekonomiska nedgångar i enskilda delar av världen.

→ Läs mer om socialt medvetet, hållbart och etiskt sparande till barn.

I sparportföljen har vi även en andel räntefonder som ökar över tid. Detta för att minska risken för stora nedgångar i ditt sparande precis innan du ska använda pengarna. Utöver att med tiden byta en del aktiefonder mot en större andel räntefonder så ändrar vi även vilka aktiemarknader vi sparar på genom att övergå till en större andel mogna marknader i slutet av ditt sparande. Detta ger dig fördelen att ditt sparande är tryggare för större svängningar på marknaden. Så även om det ger aningen lägre slutresultat i snitt är ditt sparande säkrare precis innan du ska använda pengarna.

Med ett sparande som förändras baserat på hur lång tid du har kvar att spara behöver du med jämna mellanrum justera ditt sparande för att det ska följa våra rekommendationer. Att göra ändringar för ofta kan vara negativt då det ofta betyder att du missar en eller flera dagar på aktiemarknaden under tiden fonderna köps och säljs. Att göra ändringar för sällan innebär att ditt sparande lever sitt eget liv och inte följer din plan. För att få det tryggaste sparandet med det bästa resultatet rekommenderar vi att du gör dina justeringar en gång i kvartalet.

All historisk data, finansiell forskning och världens samlade finansexperter pekar på att ett enkelt, passivt sparande som följer de samlade aktiemarknaderna ger de bästa resultaten när man sparar långsiktigt. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att det aldrig finns några garantier för hur ett sparande i aktie- och räntefonder kommer att gå i framtiden.

Med allt detta i åtanke ser vårt rekommenderade barnsparande ut som nedan, uppdelat efter hur många års barnsparande du har kvar till du räknar med att använda pengarna.

Barnspar-portföljens fördelning

År kvar att sparaAndel SverigeAndel VärldenAndel Tillväxt­marknaderAndel räntor
Längre än 6 år60%10%30%0%
4-6 år55%15%30%0%
3-4 år50%20%30%0%
2-3 år45%20%25%10%
1-2 år40%20%15%25%
Mindre än 1 år30%15%10%45%

I “varför ser vår sparportfölj ut som den gör?” kan du läsa mer om varför portföljen ser ut som ovan.

Nästa steg för att skapa just din barnspar-portfölj med en bra blandning av aktie- och räntefonder är att välja vilka fonder den ska innehålla. I första hand rekommenderar vi:

 • Sverige: Nordnet Superfonden Sverige (0% avgift)
 • Världen (utvecklade länder): Swedbank Robur Access Global (0.2% avgift)
 • Tillväxtmarknader: Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index (0.4% avgift)
 • Räntor: Öhman Penningmarknadsfond (0.1% avgift)

För mer information kring valet av fonder samt alternativ till vår förstahandsrekommendation kan du läsa i “vilka fonder ska jag välja” nedan.

Förväntat resultat

Eftersom världen är i ständig förändring så är tidigare resultat på börsen aldrig en garanti för framtida resultat,men de ger trots allt en fingervisning om vad ett sparande kan tänkas ge för resultat.

Grafen nedan visar vilket resultat du hade fått i snitt med vår barnspar-portfölj om du hade sparat 500 kr i månaden någon gång senaste 30 åren. Som jämförelse har vi även ritat in ett sparkonto.

Snittresultat för 500 kr månadspar

För att sätta lite siffror på resultatet hade alltså ett barnsparande på 500 kr i månaden gett följande snittresultat om du följt vår rekommenderade portfölj.

 • 90 000 kr om du sparat i 10 år, en ökning på 30 000 kr (50%)
 • 145 000 kr om du sparat i 15 år, en ökning på 55 000 kr (60%)
 • 240 000 kr om du sparat i 20 år, en ökning på 120 000 kr (100%)

Hade du istället sparat 1000 kr i månaden hade du med barnspar-portföljen fått

 • 180 000 kr om du sparat i 10 år, en ökning på 60 000 kr (50%)
 • 290 000 kr om du sparat i 15 år, en ökning på 110 000 kr (60%)
 • 480 000 kr om du sparat i 20 år, en ökning på 240 000 kr (100%)

Sparar du i 20 år har du alltså med barnspar-portföljen i snitt dubblat pengarna du själv avsatt till ditt barn.

Men det är långt ifrån bara snittresultatet som är intressant när det kommer till barnsparande. Vi vill även att det ska vara tryggt mot förluster och stora nedgångar. Oavsett när du hade sparat senaste 30 åren hade du inte förlorat pengar med våra rekommendationer om du sparat 10 år eller längre. Återigen finns inga garantier att det gäller i framtiden, men portföljen är utformad för att hantera svängningar på börsen på ett bra sätt.

Att barnspar-portföljen är en väldigt trygg sparform syns även genom grafen nedan. Den visar att det sämsta resultatet som sparandet gett de senaste 30 åren fortfarande är bättre än ett sparkonto när du planerar att spara under en längre tid.

Sämsta resultat för 500 kr månadsspar

→ Läs mer om historiska resultat för vår rekommenderade barnspar-portfölj och jämför med andra typer av sparande

Varför ser vår sparportfölj ut som den gör?

Som nämnts i “hur ser innehållet i ett bra sparande ut” består ett bra barnsparande främst av passiva aktie-indexfonder som följer världens aktiemarknader. Aktie-indexfonderna kompletteras med en andel säkra räntefonder som ökar när tiden då pengarna ska användas börjar närma sig.

För att kunna skapa en konkret sparportfölj utifrån dessa generella rekommendationer behöver vi svara på:

 • Hur ser fördelningen mellan aktie- och räntefonder ut och i vilken takt ska bytet till en större andel räntefonder ske?
 • Hur ska blandningen av aktiefonder på olika aktiemarknader se ut?
 • Vilka fonder ska jag välja?

Vårt mål med barnspar-portföljen har först och främst varit att skapa ett tryggt sparande. Därför har vi valt följande upplägg:

 • Låg risk, alltså liten variation i resultaten. Detta även för lite kortare sparperioder, ingen skall förlora pengar med ett sparande som följer portföljen i minst 10 år.
 • Övervikt mot vår hemma-marknad (Sverige), med upp till ⅔ av aktiefonderna i svenska företag. Vi förklarar mer varför man har en övervikt mot hemma-marknaden under “Övervikt mot svenska marknaden” längre ner.
 • Alltid spridning både geografiskt och mellan utvecklade och mindre utvecklade marknader. Detta minskar påverkan på sparandet vid ekonomiska svårigheter i ett visst land eller i en viss region.

Du ska sedan givetvis få så stor vinst (i snitt) som möjligt samtidigt som vi tar hänsyn till de här målen.

I vilken takt ska jag skifta över till räntefonder?

Fördelningen mellan aktie- och räntefonder är det som har absolut störst påverkan på hur känsligt ditt sparande är för stora svängningar på marknaden. Räntefonder är generellt sett mindre känsliga än aktiefonder för marknadssvängningar, men räntefonder ger heller inte lika mycket pengar tillbaka. För att hjälpa dig till ett tryggt sparande med bästa möjliga resultat är vår rekommendation att ha enbart aktiefonder i början av ditt sparande och sedan introducera mer och mer räntefonder ju närmre det börjar bli till att pengarna ska användas.

Vår analys av historiska resultat visar att det är bättre att införa en stor andel räntefonder sent i sparandet än en liten andel redan från början. Om du börjar med räntefonder tidigt måste nämligen den andelen hållas låg om det inte ska ha för stor negativ påverkan på snittresultatet. Har du en låg andel räntefonder har du samtidigt ett sämre skydd mot stora nedgångar på aktiemarknaden. Om du exempelvis börjar med räntefonder med 10 år kvar att spara istället för 5 år kan du enbart ha hälften så stor andel räntefonder för att få samma vinst i snitt vilket innebär att du enbart har hälften så stor dämpning mot sena nedgångar på aktiemarknaden.

Våra analyser visar att det räcker med att börja med räntefonder med 3 år kvar att spara för att hinna dämpa stora nedgångar på marknaden sent i sparandet. Tidigare än så finns tillräckligt med tid för aktiemarknaden att återhämta sig själv. Om du istället börjar med räntefonder för tidigt står du då utanför aktiemarknaden med större delar av ditt sparande och missar därför en del av aktiemarknadens uppgång (som i snitt är större än den i räntor).

Sammanfattningsvis är vår rekommendation följande.

År kvarAndel aktie­fonderAndel ränte­fonder
Mer än 3 år100%0%
2-3 år90%10%
1-2 år75%25%
Mindre än 1 år65%45%

Hur ska blandningen av aktiefonder se ut?

Vi rekommenderar att spara i passiva aktieindexfonder (länk till hur ser ett bra sparandet ut), men vi behöver bestämma hur blandningen av olika fonder ska se ut. Ska alla pengar placeras i det som kallas marknadsportföljen eller market portfolio, det vill säga den totala världsmarknaden? Eller ska mer eller mindre fokus läggas på något särskilt geografiskt område?

→ Läs mer om modern portföljteori och vad som påverkar sparandets risk och förväntade resultat

I början av sparandet kan vi tillåta lite högre variationer, med fördelen att vi då har bättre slutresultat i snitt. Därför förändrar vi hur fördelningen mellan olika marknader ser ut över tid.

Övervikt mot svenska marknaden

Genom hela sparandet rekommenderar vi en övervikt mot svenska marknaden jämfört med världsmarknaden. Generellt brukar en övervikt mot hemma-marknaden rekommenderas av två anledningar. Dels är det i dom flesta fall där pengarna ska användas i slutänden och dels finns det när man sparar på andra marknader en ökad risk i och med att man handlar i en annan valuta.

Köper du exempelvis en USA-fond kommer ditt sparande påverkas inte bara av hur amerikanska marknaden går, utan även av hur växlingskursen mellan amerikanska dollarn och svenska kronan ser ut. I och med att växlingskursen varierar över tid får du ett sparande som varierar mer och därmed har större risk.

Svenska marknaden är dessutom en liten marknad, med företag som i snitt är mindre än på exempelvis den amerikanska marknaden. Historiskt har detta visat sig ge högre snittresultat, men även större variationer. Något som vi som sagt hanterar med en ökad andel räntor i slutet av sparandet.

En övervikt mot svenska marknaden gör att sparandet är lite mer känsligt för hur den svenska ekonomin går. Fördelen är att sparandet följer den allmänna kostnadsökningen i Sverige på ett bättre sätt.

Det index vi valt för att följa svenska marknaden är Nasdaq OMXSPI, som innehåller alla aktier på Stockholmsbörsen.

Stor andel tillväxt­marknader i början

I början av sparandet kan vi tillåta större upp och nedgångar. Därför kan vi börja med en större andel pengar på en marknad med högre snittresultat, trots att det också innebär större variationer. Sverige är ett exempel på en sådan marknad, andra exempel är tillväxtmarknaderna. Under de första åren av sparandet har vi valt att sätta en förhållandevis stor andel (30%) i just dessa marknader. Som en jämförelse utgör dessa marknader drygt 10% av världens totala aktiemarknader.

Det index vi valt för att följa tillväxtmarknader är MSCI Emerging Markets. Det innehåller framförallt företag i Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien och Brasilien. Med stora andelar i allt från kända bolag som Samsung till kanske mindre kända som exempelvis China Construction.

Växande andel i världen / utvecklade marknader

Utvecklade länders aktiemarknader, vilka utgör större delen av världens aktiemarknader, har historiskt gett lägre snittresultat än både Sverige och tillväxtmarknader. Därför börjar vi med en förhållandevis liten andel av sparandet i dessa. En fördel med utvecklade marknader är att de samtidigt har haft mindre variationer över tid, varför vi med tanke på vårt mål om ett tryggt sparande ökar andelen av sparandet i dessa med tiden.

Det index vi valt för att följa de utvecklade marknaderna i världen är MSCI World, som trots sitt namn enbart innehåller just utvecklade marknader. Absolut störst andel av indexet utgörs av USA, följt av Europa, Japan, Kanada m.fl.

Vilka fonder ska jag välja?

I “hur ser innehållet i ett bra sparande ut” kan du läsa om att det bästa sättet att uppskatta en fonds framtida resultat är att titta på dess avgift. Detta gäller alla typer av fonder men blir extra uppenbart för en indexfond, där skillnaden mellan två fonder som följer samma index blir väldigt liten. Men det har faktiskt visat sig gälla för alla typer av fonder.

Det gör att fondens pris blir den viktigaste faktorn när vi väljer vilka fonder vi ska spara i. Dessutom är det viktigt att de fonder vi rekommenderar följer grundläggande hållbarhetskriterier. Utöver detta har vi medvetet valt fonder från olika fondförvaltare för olika delar av portföljen för att inte ha alla pengar hos ett enda fondbolag.

Eftersom en del fonder enbart går att handla hos vissa banker listar vi två alternativ till varje fond. Under “hur valde vi aktiefonder?” nedan finns våra rekommendationer och alternativ.

FondtypIndexRekommenderad fond
AktierSverigeNordnet Superfonden Sverige (0% avgift)
Alternativ: Avanza Zero (0% avgift) och SPP Aktiefond Sverige (0.2% avgift)
AktierVärldenSwedbank Robur Access Global (0.2% avgift)
Alternativ: Länsförsäkringar Global Indexnära (0.2% avgift) och DNB Global Indeks (0.3% avgift)
AktierTillväxt­marknaderLänsförsäkringar Tillväxtmarknad Index (0.4% avgift)
Alternativ: SPP Tillväxtmarknad Plus (0.75% avgift) och Öhman Etisk Emerging Markets (0.9% avgift)
RäntorSverigeÖhman Penningmarknadsfond (0.1% avgift)
Alternativ: Swedbank Robur Penningmarknadsfond (0% avgift) och AMF Räntefond Kort (0.1% avgift)

Hur valde vi aktiefonder?

Vi har först och främst valt fonder med så låga avgifter som möjligt då forskning, som vi tidigare nämnt, visar att avgiften faktiskt är det bästa måttet på framtida resultat. Utöver det ska fonderna vi väljer vara passivt förvaltade och ha en uttalad strategi att så nära som möjligt följa dom jämförelseindex som vi valt. Detta då vi inte vill att fonden ska ändra riktning i framtiden, vilket är en av riskerna med en aktivt förvaltad fond.

Sverige

För svenska marknaden har vi i första hand valt Nordnet Superfonden Sverige. Skälet till detta är främst att den inte har någon avgift, men även för att de valt att följa ett bredare index än dom flesta andra svenska indexfonder. Det innebär att det ligger närmare den totala svenska aktiemarknaden, vilket är positivt. Fonden har ingen uttalad hållbarhetsstrategi, men organisationen Morningstar som utvärderar och jämför fonder har tilldelat den samma hållbarhetsvärde som exempelvis SPP Aktiefond Sverige. En fond som har just en sådan uttalad strategi.

Nackdelen med Nordnet Superfonden Sverige är att den endast går att köpa för barnsparande hos just Nordnet. Därför har vi även valt två alternativa fonder. Först och främst Avanza Zero, som även den är avgiftsfri. Den följer dock ett aningen smalare Sverige-index vilket gör den mer beroende av hur de största svenska företagen presterar. Även här är nackdelen att den bara finns att köpa hos en bank, i det här fallet Avanza.

Vårt tredje alternativ är SPP Aktiefond Sverige som i princip finns tillgänglig överallt. Nackdelen är att den inte är gratis, utan tar 0.2% i avgift. Eftersom svenska marknaden utgör en ganska stor del av sparportföljen blir avgiften ännu viktigare än för övriga fonder.

Världen / Utvecklade marknader

För utvecklade marknader, alltså större delen av världens aktiemarknader, har vi valt Swedbank Robur Access Global främst för den låga avgiften (0.2%). Som alternativ till den har vi i första hand valt Länsförsäkringar Global Indexnära, som har samma låga avgift. Både Swedbank och Länsförsäkringars fonder följer vårt önskade index och har gett likvärdiga resultat. Båda tar dessutom en uttalat etisk och hållbar hänsyn i sitt investerande. Anledningen till att vi valt Swedbank framför Länsförsäkringar är att undvika två fonder från Länsförsäkringar i sparandet.

Det tredje alternativet är DNB Global Indeks<(i> som följer samma index som fonderna från Swedbank och Länsförsäkringar men till en något högre avgift (0.3%). Även DNB Global Indeks tar etisk och hållbar hänsyn.

Tillväxtmarknader

Vår rekommendation för tillväxtmarknader styrs även den till stor delav fondernas avgifter. I första hand har vi valt Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index (avgift 0.4%) som följer vårt önskade index och tar en uttalad etisk och hållbar hänsyn i sitt investerande.

Vi avråder egentligen från att välja något annat alternativ om du inte måste. Men om du av någon anledning inte kan köpa Länsförsäkringars fond rekommenderar vi SPP Emerging Markets SRI. Den följer ett likvärdigt index och tar etisk och hållbar hänsyn, men kostar tyvärr nästan dubbelt så mycket som Länsförsäkringars fond, med en avgift på 0.75%.

Även Öhman Etisk Emerging Markets är ett alternativ, men den är ännu dyrare med en avgift på hela 0.9%. Den följer dessutom ett aningen smalare index än både Länsförsäkringars och SPPs.

Alla tre fonder har i princip tilldelats identiska hållbarhetsvärden från Morningstar, vilket gör dem likvärdiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hur valde vi räntefonder?

Räntefonder är fonder som lånar ut pengar till ett företag eller land, som i sin tur betalar ränta på de lånade pengarna. Det som avgör fondens värde och hur det varierar är en kombination av hur mycket de som lånar pengar betalar i ränta och hur stor risken är att dom inte kan betala tillbaka de lånade pengarna. Det handlar alltså om hur lång tid pengarna är utlånade på och vem pengarna har lånats ut till.

Företag betalar mer i ränta än länder, men det är samtidigt större risk att ett företag inte betalar tillbaka de lånade pengarna. Att låna ut pengar över en längre tidsperiod är även det mer riskfyllt än en kortare, eftersom det ökar risken att den man lånar ut till inte längre kan betala tillbaka.

I vårt rekommenderade barnsparande använder vi aktiefonder för att få ett så högt slutresultat som möjligt och räntefonder enbart för att dämpa variationer på aktiemarknaden i slutet av vårt sparande. Vi rekommenderar därför räntefonder som huvudsakligen lånar ut pengar till svenska staten på korta tidsperioder. Det ger oss trygga fonder med små variationer och stabila resultat.

Med trygga räntefonder kan vi bibehålla en hög andel aktiefonder genom hela spartiden vilket ger ett bättre slutresultat i snitt utan att minska tryggheten.

Varför Öhman Penningmarknads­fond?

I första hand rekommenderar vi Öhman Penningmarknadsfond (0.1% avgift), trots att det finns alternativ som är gratis. Anledningen till att vi rekommenderar Öhman Penningmarknadsfond är att den placerar en stor del av sitt innehav i skuldväxlar hos svenska staten. Det ger mindre variationer än alternativen Swedbank Robur Penningmarknadsfond (ingen avgift) och AMF Räntefond Kort (0.1% avgift) som har en betydligt större andel i företagsobligationer, alltså i utlåning till företag.

Räntefonderna från Swedbank och AMF är fortfarande stabila jämfört med en aktiefond, men Öhmans har över tid haft aningen mindre variationer och ger oss därför ett tryggare sparande. Alla tre fonderna följer grundläggande och etiska hållbarhetskriterier.

Hur ser ett bra sparande till barn ut?
Artikeln “kom igång att spara till ditt barn” täcker de praktiska grunderna i ett bra sparande till barn. Bland annat hur viktigt det är att börja tidigt och varför ett regelbundet sparande är bättre än en engångsinsättning. Men även varför du bör spara i ditt eget namn snarare än ditt barns och hur ett gemensamt sparande till alla dina barn ofta är bättre än ett separat sparande per barn.

→ Läs mer om de praktiska grunderna i att spara till ditt barn

Men hur ser innehållet i ett bra sparande till barn ut? Hur du sparar är oerhört viktigt, till och med viktigare än hur mycket. Med ett så långsiktigt sparande är skillnaden mellan ett bra sparande och ett dåligt väldigt stor. Jämför du att spara på aktiemarknaden med någon av bankernas sparkonton ger aktiemarknaden ditt barn dubbelt så mycket pengar på 20-årsdagen.

→ Läs mer om resultat på sparkonton och olika aktiemarknader.

Vad är ett bra sparande?

Sparar du hela barnbidraget (1050 kronor/mån) under 20 år, får ditt barn drygt 300 000 kronor om du sätter in pengarna på ett sparkonto.

Sparar du istället i en helt vanlig indexfond som följer Stockholmsbörsen börjar dina barn vuxenlivet med 550 000 kronor, baserat på historisk utveckling. Skillnaden är alltså nästan det dubbla. En kvarts miljon kronor. Men det finns betydligt mer att göra för att skapa ett bra barnsparande än att välja en indexfond framför ett sparkonto. Med ett bra sparande i fonder kan du dubbla pengarna på 20 år, samtidigt som du kan vara trygg med att inte förlora dina pengar. Med vårt rekommenderade sparande har ingen som sparat minst 10 år gått back, samtidigt som snittet som sagt dubblar sina pengar på 20 år.
→ Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj.

Både 300 000kr och 550 000kr är givetvis oerhört mycket pengar för dom allra flesta. Men som nämnts i andra artiklar behöver det inte vara pengar du planerar att ge ditt barn, utan kan även vara pengar du sparar för att kunna hjälpa ditt barn med exempelvis ett lån senare i livet.

Se fler räkneexempel

1. Skapa en portfölj som följer börserna

Först och främst gäller det att skapa ett sparande med så stor chans som möjligt att ge mycket pengar tillbaka, men med liten risk att påverkas av nedgångar på marknaden. Sen gäller det att acceptera tillfälliga nedgångar och inte reagera genom att ändra sparandet vid en nedgång (eftersom man redan tagit förlusten av nedgången).

Nobelpristagarna Harry Markowitz, William Sharpe, Melton Miller och Eugene Fama har i vad dom kallar “modern portföljteori” visat hur det är näst intill omöjligt att slå börsens snitt-utveckling. Oavsett hur mycket du tror att ett visst företag kommer förändra världen under dina barns uppväxt, är det enligt dom en dålig idé att sätta pengarna där.

Grunden i ett bra sparande är att det skall följa världens samlade utveckling snarare än ett enskilt företag. Det skall med andra ord bestå av en blandning av innehav som var och en följer olika marknader, och gärna innehav som kompletterar varandra. Alltså en blandning av innehav som när ett minskar i värde så ökar ett annat för att kompensera.

Läs mer om grunderna i modern portföljteori

Aktiemarknader är nollsummespel

Men att spara genom att följa marknaders samlade utveckling snarare än i enskilda bolag är enklare att förklara än så. Alla marknader har en snittutveckling och aktiemarknader är nollsummespel. Om en person gör en bättre affär än snittet måste någon annan göra en sämre affär än snittet. För att kunna köpa måste någon annan sälja och tvärt om. Om vi tar hänsyn till att det finns avgifter och skatter för att köpa och sälja aktier så inser vi att det är fler som förlorar pengar jämfört med marknadens snitt än som tjänar pengar.

Sannolikheten att man tjänar mer pengar än marknadens snittutveckling blir därmed liten rent matematiskt1. Och forskare som tittat på historisk data har visat att antalet personer som tjänar mer pengar än marknadens snittutveckling över lång tid är försvinnande liten2, 3, 4, 5, 6. Dessutom har fondbolaget Vanguard gjort undersökningar som visar att det till och med är troligare att en investerare som slagit snittutvecklingen under 5 år går sämre än snittet kommande 5 år7. Det gäller alla typer av investerare och alla marknader dom tittat på.

Och att följa en marknad eller delar av en marknad genom att spara i en indexfond innebär inte att ditt sparande är lika bra som den genomsnittlige investerarens. Det innebär faktiskt att ditt sparande är bättre. Genom att indexfonder har lägre avgifter än vad den genomsnittlige investeraren betalar kommer du faktiskt få bättre resultatet än genomsnittet.

Fondpriset är bästa måttet på en fonds framtida resultat

Många forskare och företag har dessutom visat att en fonds kostnad är den absolut bästa saken att titta på för att förutspå framtida resultat när man jämför två liknande fonder. Forskningsföretaget Financial Research Corporation har utvärderat en rad olika fond-parametrar inklusive historiskt resultat och visat att avgiften var bästa indikationen på framtida resultat8. Morningstar har tittat på alla fonder dom bevakar och visat att oavsett fondtyp är återigen avgift bästa sättet att förutspå framtida resultat.9 Dessutom har Vanguard-analytiker visat att sambandet mellan kostnad och resultat inte bara gäller fonder med aktiva fondförvaltare utan även indexfonder m.m.10

Att tajma marknaden går inte

När man väl skapat portföljen är det viktigt att man inte gör stora förändringar utifrån snabba upp eller nedgångar. Att man alltså inte försöker tajma marknaden i ett försök att undvika en stor nedgång eller att bättre fånga en stor uppgång. Återigen har mycket forskning gjorts på det här området och man har visat att det är i princip omöjligt att hoppa på eller av börsen med rätt tajming.

Att ens missa enstaka dagar av uppgång kan ha extremt stor påverkan på resultatet. Under en 20-års period kan det räcka att missa 20 dagar med rejäl uppgång för att tappa 2/3 av all värdeökning under hela 20-års perioden.11

William Sharpe visade på 70-talet att en person som försöker tajma en marknad måste ha rätt 3 gånger av 4 för att vinna jämfört med snittutvecklingen.12 Det gjordes även en uppföljande studie på 90-talet som bekräftade hans arbete.13 Det har även gjorts mätningar på hur många ”marknadsgurus” som faktiskt har rätt i sina framtidsprognoser.14 De 10 bästa har visat sid ha rätt mer än 50% av fallen. Men problemet är att trots det slår man enligt William Sharpes studie inte genomsnittet. Man är bra, men inte tillräckligt bra. Om världens bästa marknadsanalytiker inte lyckas tajma marknaden tillräckligt väl kan vi konstatera att det inte är något man borde ägna sig åt i sitt sparande.

Följ marknaden med låga avgifter, då gör du mer pengar än dom flesta

Att skapa sparportföljen handlar alltså om att hitta en blandning av innehav som tillsammans gör att ditt sparande ökar i takt med världens tillväxt. Snarare än att “ha tur” och hitta exakt rätt företag eller marknad som under barnens uppväxt slår snittet. I och med att man inte jagar extremer utan följer snittutvecklingen innebär det också att fondavgifterna har stor betydelse. Att hitta fondalternativ med låga avgifter blir viktigt och gör att ditt sparande kommer ge bättre resultat än den genomsnittlige investeraren. Och att se till att du inte förändrar sparandet som en reaktion på en bra eller dålig dag på börsen tjänar du på i längden.

2. Balansera om när det behövs

Men att skapa portföljen är bara början. Den måste sedan aktivt underhållas. Ta det lite förenklade exemplet där din portfölj består till hälften av innehav på svenska börsen och till i räntefonder med fast avkastning. För det mesta kommer svenska börsen att öka snabbare än räntefonderna. Du kommer med andra ord ganska snart tappa den balans du ville ha, 50/50 Sverige och räntefonder. Men räntefonderna var ju där av en anledning, dom gör sparandet mindre känsligt för nedgångar på svenska börsen. Om du efter några år helt plötsligt har 90% av sparandet i svenska börsen och bara 10% i räntefonder är du ju mycket känsligare än du hade tänkt.

Det samma gäller om du har ett sparande som är hälften Sverige-fonder och hälften USA-fonder. Om USA går bättre än Sverige ett år kan man spontant kan man tänka att man borde låta USA fortsätta utgöra en större del av sparandet. Men av samma anledning som med räntefonderna är det fel. Vi valde blandningen 50/50 från början av en anledning, för att sprida sparandet på flera marknader. Och tillbaka till våra nobelpristagare, så har dom med sin moderna portföljteori visat att du inte kan lita på att en marknad fortsätter gå bättre än en annan för evigt. Att försöka slå den totala marknadens snittutveckling är näst intill omöjligt. Du måste med andra ord hela tiden se till att sparandet följer den portföljfördelning du bestämt att du vill ha.

Innebär det att du aktivt måste balansera om ditt sparande varje dag? Absolut inte. Men att se över ditt sparande varje månad och att kvartalsvis göra förändringar för att behålla balansen är en bra målsättning.

3. Justera innan pengarna skall användas

Slutligen måste sparandet anpassas efter när pengarna skall användas. Över en längre tid kommer aktiemarknaden ha nedgångar, vilka typiskt följs av större uppgångar. Kommer en nedgång med flera års sparande kvar finns tid att återhämta sig. Aktiemarknaden kommer därför ge bättre resultat än ett sparkonto trots nedgångar. Men kommer samma nedgång precis innan du skall använda sparpengarna finns inte samma tid för återhämtning.

Därför är det viktigt att sparportföljen justeras mot ett säkrare innehåll när det börjar bli tid att använda pengarna. Detta saktar in värdeökningen något, men gör sparandet tryggt mot stora förändringar. Exempel på säkrare innehåll att justera mot är korta och långa räntefonder.

Läs mer om exempel på säkrare innehåll i vår rekommenderade barnspar-portfölj

Sammanfattning

Ett bra barnsparande är ett sparande med månadsvis insättningar på aktiemarknaden, i ett brett sparande som följer världens marknader. Som aktivt underhålls så fort det är ur balans och som dessutom justeras när det börjar bli tid att ta ut pengarna. Men som inte förändras utifrån känslomässiga reaktioner vid en snabb upp eller nergång på börsen.

Det ger en bra utveckling av sparandet samtidigt som det minimerar riskerna. Att spara till ditt barn på börsen handlar inte om att chansa med pengarna, utan om att ge dom en bättre framtid. Att spara på bankernas sparkonton är ett säkert sätt att förlora pengar och därmed ge ditt barn en sämre start på livet än nödvändigt.

Hur ett brett sparande som följer världens marknader faktiskt kan se ut, och hur det skall justeras över tid, täcker vi i artikeln “rekommenderad barnspar-portfölj”.

Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj

Referenser

1 The Arithmetic of Active Management. William F. Sharpe, 1991.
2 Mutual Fund Performance. William F. Sharpe, 1991.
3 The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. Michael C. Jensen, 1968.
4 On Persistence in Mutual Fund Performance. Mark M. Carhart, 1997.
5 Luck Versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. Eugene F. Fama, and Kenneth R. French, 2010.
6 The Behavior of Stock Market Prices. Eugene F. Fama, 1965.
7 Vanguard, the case for low-cost index-fund investing
8 Predicting Mutual Fund Performance II: After the Bear. Financial Research Corporation, 2002.
9 How Expense Ratios and Star Ratings Predict Success. Kinnel, Russel, 2010.
10 The Ins and Outs of Index Tracking. Rowley Jr., James J. and David T. Kwon, 2015.
11 S&P 500 mellan 1994 och 2013 ökade i snitt 9%. Missade man 20 bästa dagarna blev ökningen istället 3%.
12 Likely Gains from Market Timing. William F. Sharpe, 1975.
13 Technical Note: Calculation of Forecasting Accuracy. SEI Corporation, 1992.
14 Guru Grades. CXO Advisory.

Hur mycket skall jag spara till mitt barn?
En väldigt viktig del i ett bra barnsparande är att spara regelbundet, exempelvis varje månad. Så förutom hur du skall spara, blir en av de första frågorna du ställs inför hur mycket. Och svaret beror egentligen på två olika saker, dels hur mycket pengar du vill spara ihop och kanske ännu viktigare, hur mycket du har möjlighet sätta undan i barnsparande.

De föräldrar i Sverige som idag sparar till sina barn sätter av i snitt 600 kr per månad och barn. De familjer med högre inkomst sparar mer än de med lägre och de som har ett speciellt mål med sitt sparande sätter av mer varje månad1. Inte så oväntat kanske.

Att spara 600 kr i månaden innebär att du sätter av nästan 150 000 kr till ditt barn fram till 20-årsdagen. Med ett riktigt bra barnsparande har de då i snitt närmare 300 000 kr inklusive avkastning (baserat på vår egen portfölj). För dom flesta är det mer pengar än man vill ge sitt barn. Och snarare än att se pengarna som barnets egna är det i många fall bättre att se det som pengar för att kunna hjälpa vid speciella behov. Kanske genom lån till ett boende eller en annan större investering senare i livet?

Hur mycket pengar vill du ge ditt barn?

Hur mycket pengar du vill kunna ge ditt barn eller låna ut till ditt barn kan egentligen bara du svara på. Men om syftet med sparandet är att hjälpa till med en större utgift i framtiden kan det vara bra med några räkneexempel. De visar ungefär hur mycket pengar som kommer behövas.

Sparar du exempelvis för att köpa en lägenhet kan det vara värt att tänka på värdeutvecklingen på bostäder. Senaste 20 åren har bostadsrätter i snitt ökat med nästan 11% per år i Sverige2. En bostadsrätt som idag kostar 2 miljoner kräver 150 000 kr i insats. Med samma snitt-utveckling som senaste 20 åren skulle den vara värd 11 miljoner om 18 år, och då kräva 850 000 kr i insats. Det kanske är väl aggressivt att räkna på att snitt-utvecklingen skulle fortsätta vara 11% på bostadsrätter, den har exempelvis bara varit drygt 6% i snitt på villor under samma period3. Men det sätter iallafall summan som ditt barn kan tänkas behöva om 18-20 år i perspektiv.

Är syftet istället att ge ditt barn möjligheten att resa och se världen kan du med stor sannolikhet bry dig mindre om stora kostnadsökningar. Senaste 30 åren har exempelvis kostnaden att flyga halverats4 och det finns inget som tyder på stora prisökningar inom transport och resande.

Vill du kanske bidra med pengar till utlandsstudier? Exempelvis tar Stanford University, MIT och Yale nästan 450 000 kr per år bara i avgifter567, en summa som dessutom har ökat med drygt 4% per år senaste 20 åren. Om ytterligare 20 år ligger samma siffra antagligen närmare en miljon svenska kronor. Givetvis är dessa universitet dyra exempel, men återigen sätter dom behovet av pengar om 18-20 år i perspektiv.

Hur mycket pengar kan du avsätta?

Återigen är det bara du som vet hur mycket pengar du och din familj har möjlighet att avsätta i barnsparande. Det finns både andra utgifter att ta hänsyn till och behovet av andra typer av familjesparande.

Men vi och många med oss rekommenderar att du inte sparar mer än att du är säker på att inte behöva använda barnens sparande till andra utgifter genom åren. Du bör ha ett eget buffertsparande och du bör ha ett långsiktigt sparande som täcker större familje-utgifter (bil, boende m.m.).

Sammanfattning

Det finns inget enkelt svar på hur mycket du skall spara till ditt barn, utan det beror på hur mycket pengar du vill ge eller låna ut till ditt barn och hur mycket du har möjlighet att sätta av. Insatsen till en lägenhet kommer antagligen ligga över en halv miljon om 18 år, ett år på toppuniversitet i USA kommer antagligen kosta närmare en miljon medan en långresa med stor sannolikhet kommer kosta ungefär vad den gör idag.

Kan du spara hela barnbidraget är det givetvis väldigt bra, även om snittet i Sverige är lägre än så (600 kr per månad och barn).

Men viktigast är att komma ihåg att även ett litet sparande gör stor skillnad om det görs på rätt sätt. 50 kronor i månaden kan ge så mycket som 25 000 kr efter 20 år.

Läs mer om hur ett bra sparande ser ut.

Referenser

1 Från undersökningen Så barnsparar Sverige 2017
2 Hela Riket Borätter, Mäklarstatistik.se
3 Hela Riket Villor, Mäklarstatistik.se
4 The cost of air travel in the US has been remarkably stable for the last decade, and 17% cheaper than 20 years ago, AEI
5 Cost of Attending Stanford University, Startclass
6 Cost of Attending Massachusetts Institute of Technology, Startclass
7 Cost of Attending Yale University, Startclass

Barnspar.com finns för att hjälpa dig som förälder ge ditt barn en bättre start i livet, genom att ge bra information om grunderna för ett bättre barnsparande. Idag sparar nästan alla till sina barn, men många sparar på sätt som ger deras barn onödigt dåliga förutsättningar. Exempelvis barnsparar hälften av alla enbart med hjälp av ett sparkonto och sätter alla sina barns pengar där1. Idag kommer mycket av informationen om barnsparande från just bankerna, som själva tjänar pengar på de rekommendationer de ger. Detta är något vi vill ändra på!

Att spara till dina barn är något som ger dom en bra start i livet. Men när du gör det är det inte bara hur mycket du sparar, utan framförallt hur du sparar som gör skillnad. Barnsparande är något väldigt långsiktigt, du sparar antagligen till dina barn under hela deras uppväxt. Det gör att skillnaden mellan ett bra sparande och ett dåligt sparande blir väldigt stort.

När ditt barn fyller 20 år är deras sparande värt dubbelt så mycket pengar om det följt börsens utveckling jämfört med om det suttit på bankens sparkonto, sett till senaste årtiondenas historik från Stockholmsbörsen. Detta trots att börsen under senaste 10 åren gått både upp och ner.

Genom att skapa ett sparande som är anpassat för just barn kan du se till att det är säkert mot nedgångar precis innan pengarn skall användas. Att spara till ditt barn på börsen handlar alltså inte om att “chansa” med barnets pengar, utan att helt enkelt se till att du inte kastar bort många års värdeökning. Allt annat vore att ge ditt barn onödigt dåliga förutsättningar.

Läs mer om hur ett bra barnsparande ser ut

Historisk utveckling

I Sverige har värdet av ett 20-ärigt sparande på Stockholmsbörsen mer än dubblerats om du sparat någon gång senaste 30 åren. Alltså under en period med två stora börskrascher (IT bubblan och Lehman Brothers).

Har Sveriges och världens utveckling senaste 30 åren något med vad som kommer hända närmaste 20-30 åren att göra? Egentligen inte, och det finns därför inga garantier för framtiden. Däremot har senaste 30 åren som sagt haft både upp och nedgångar och är därför inte överdrivet optimistiskt.

Läs mer om börsens historiska utveckling

Hur stor skillnad blir det?

Skillnaden mellan olika sätt att spara är stor inte bara i procent, utan givetvis även i kronor.
Snittresultat för 500 kr månadspar

 • Sparar du exempelvis hela barnbidraget (1050 kronor/mån) under 20 år, får ditt barn drygt 300 000 kronor om du valt att sätta in pengarna på ett sparkonto. Sparar du istället i exempelvis vår barnspar.com-portfölj börjar dina barn vuxenlivet med 500 000 kronor. Skillnaden är alltså nästan en kvarts miljon kronor.
 • Sparar du istället 500 kr per månad under 20 år, vilket är vad grafen ovan visar, blir siffrorna 150 000 kronor med sparkontot och nästan 250 000 kronor med vår portfölj.
 • Och om du sparar 200 kr per månad, är siffrorna 60 000 kr på sparkontot och 100 000 kronor med vår portfölj.

Läs mer om hur stor skillnad det blir om du sparar på aktiemarknaden istället för sparkontot

För många är även 100 000 kronor mer pengar än man vill ge sitt barn. Och snarare än att se pengarna som barnets egna är det i många fall bättre att se det som pengar för att kunna hjälpa vid speciella behov. Kanske genom lån till ett boende eller en annan större investering senare i livet?

Läs mer om hur mycket pengar det kan vara värt att spara till ditt barn

Börja tidigt

Så oavsett hur mycket pengar du sparar varje månad gör sättet du sparar på väldigt stor skillnad. En annan sak som gör stor skillnad är hur tidigt du börjar spara. Ditt barn får dubbelt så mycket pengar när han eller hon fyller 20 år om du börjar när ditt barn föds jämfört med när ditt barn fyller 5 år.

 • Att spara barnbidraget i 20 år ger enligt ovan ungefär 550 000 kr om det görs på ett sätt som följer Stockholmsbörsens snitt.
 • Att istället börja spara när ditt barn fyller 5 år innebär att han eller hon får knappt 350 000 kr på 20-årsdagen.

Spara varje månad

Att spara varje månad snarare än med en engångsinsättning har stora fördelar vid barnsparande. Dels jämnar du ut börsens upp och nedgångar jämfört med att sätta in en stor summa vid ett enda tillfälle och dels får du möjlighet att bidra till ditt barns framtid hela vägen till den dag då pengarna skall användas.

 • Återigen ger sparandet av barnbidraget i 20 år 550 000 kr om det görs på ett sätt som följer Stockholmsbörsens snitt.
 • För att ge ditt barn samma summa vid 20 år med en engångsinsättning behöver du sätta in ungefär 100 000 kr när han eller hon föds.
 • Om du istället sätter in en klumpsumma när ditt barn fyller 5 år behöver du börja med ungefär 150 000 kr för att nå 550 000 kr på 20-årsdagen.

Sätt gärna upp en automatisk överföring varje månad från exempelvis ditt lönekonto. Sparar du hela barnbidraget kan du till och med anmäla direkt till Försäkringskassan att de skall sätta in pengarna på ditt sparande istället för ditt lönekonto (via Mina Sidor).

Rör inte sparandet

Slutligen, fall inte för impulsen att ändra i sparandet om börsen har en eller flera bra eller dåliga dagar i följd. All forskning som gjorts visar att det i princip är omöjligt att tajma marknaden. Alltså att hoppa av den vid rätt tillfälle för att sedan hoppa på den igen vid rätt tillfälle.

Enstaka dagar kan ha väldigt stor påverkan på ditt sparande. Historiskt har man visat att det räcker att missa dom 20 bästa dagarna under en 20 års period för att tappa 2/3 av hela värdeökningen under den perioden. Och att förutspå dom här dagarna i förväg har visat sig vara omöjligt.

Vad skall du tänka på praktiskt?

Utöver att spara så att pengarna följer börsens utveckling, att komma igång så tidigt som möjligt och att spara månadsvis så finns det några praktiska saker att tänka på.

Spara i ditt namn

Först och främst gäller det i vems namn du skall spara. Lite förenklat kan man se på barnsparande på två sätt. Antingen sparar du pengar som ditt barn skall få. Eller så sparar du pengar som kan användas för att hjälpa ditt barn, kanske genom ett lån senare i livet när en större summa pengar behövs. Ofta handlar det givetvis om en kombination, men hur du ser på sparandet påverkar även hur du sparar.

Att spara i barnets namn innebär att du har tillgång till och kontroll över sparandet så länge du är barnets målsman. Med andra ord till ditt barn fyller 18 år. Fördelen med att spara i barnets namn är att det inte finns några oklarheter kring vems pengarna är ifall något skulle hända dig. Nackdelen är att du inte kan bestämma dig för att ge barnet pengarna ett år eller två senare om du skulle vilja det. Och du kan givetvis inte behålla kontroll över pengarna för att hjälpa till senare i livet. Du kan exempelvis inte skriva över sparandet till dig själv precis innan barnet fyller 18 år om du ändrat dig.

Sparar du i barnets namn kommer ni också hamna i en situation där ditt barn under uppväxten får information skickat till sig, i sitt namn, om hur sparandet går. Under tidiga tonåren när pengar är spännande och något man gärna pratar med kompisar vill du kanske inte att ditt barn skall veta hur mycket pengar han eller hon faktiskt har i sitt sparande.

Att öppna sparandet i ditt namn ger dig full kontroll över pengarna och när de skall lämnas över, något som därför rekommenderas. Genom att sätta ditt barn som förmånstagare för sparandet säkerställer du att de får pengarna ifall något händer, samtidigt som du själv har kontroll.

Separat sparande för varje barn

Har du flera barn behöver du också bestämma hur du skall hantera det. Öppnar du ett separat sparande för varje barn när de föds, eller har du ett gemensamt sparande? Fördelen med ett sparande åt varje barn är att det blir mer individuellt. Får ett barn någon dyr pryl eller har ett dyrt intresse kanske du sparar lite extra åt dina andra barn. Eller så får ett barn pengar i present av en släkting när han eller hon fyller år. Genom att hålla sparandena separata kan du enkelt hantera det. Nackdelen är att hur pengarna växer påverkas inte bara av hur mycket du sparar utan även när du börjar, eftersom aktiemarknaderna går olika bra olika år. Det kan göra resultatet av sparandet väldigt ”orättvist” mellan syskon födda olika år.

Om du ska spara separat eller gemensamt är givetvis upp till dig, men vår generella rekommendation är att hålla sparandena separata för att det gör sparandet mer indiduellt och anpassat till varje barn. Genom att över tid justera mot säkrare sparande vet du att det inte blir så stora förändringar i sparandets värde mellan olika syskon, vilket motverkar eventuell ”orättvisa”.

Kapitalförsäkring oftast bäst

Slutligen behöver du välja mellan ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller en vanlig aktie- och fonddepå. ISK och KF har fördelarna att de båda gör det enklare att hantera skatten på ditt sparande, men de har även fördelen att du faktiskt betalar mindre skatt än med en vanlig depå i de allra flesta fall. När det kommer till barnsparande är vår rekommendation en kapitalförsäkring, eftersom den ger låg skatt och skatten dras automatiskt, men framförallt eftersom du kan ange en förmånstagare som får pengarna i din kapitalförsäkring om något skulle hända dig.

Läs mer om att spara i ISK jämfört med KF och depå

Sammanfattning och recept för ett bra barnsparande

Receptet för ett bra barnsparandet är egentligen ganska enkelt, och börjar med att du undviker storbankernas sparkonton. Genom att skapa ett sparande anpassat till just barn kan du göra risken för stora nedgångar i sparandet väldigt liten. Med vår rekommenderade portfölj har ingen som sparat minst 10 år förlorat pengar. Att spara till ditt barn på börsen handlar alltså inte om att “chansa” med barnets pengar, utan om att ge ditt barn en så bra framtid som möjligt.

Grunderna i ett bra sparande till ditt barn bygger på följande:

 • Börja spara tidigt
  • Börjar du när ditt barn föds istället för när det fyller 5 år får han eller hon nästan dubbelt så mycket pengar på 20års dagen.
 • Månadsspara
  • Motverka börsens svängningar genom att spara varje månad istället för att endast börja med en klumpsumma.
 • Spara på börsen
  • Ett sparande som följt Stockholmsbörsens historiska utveckling har gett dubbelt så mycket pengar efter 20 år som ett sparande på storbankernas sparkonto.
  • Genom att justera sparandet mot säkrare sparformer när det börjar bli dags att använda pengarna minskar du risken för stora nedgångar precis innan uttag.
 • Rör sedan inte sparandet
  • Fall inte för impulsen att förändra sparandet om börsen har en eller ett par bra eller dåliga dagar. Att förutspå när nästan bra dag kommer är omöjligt.
  • Missar du dom 20 dagarna med bäst resultat under en 20-års period har det historiskt visat sig att du förlorat 2/3 av all vinst.
 • Spara i eget namn i en kapitalförsäkring
  • Behåll kontroll på sparandet så att du själv bestämmer hur och när du vill att pengarna skall användas.
  • Spara i en kapitalförsäkring för att minimera skatt och kunna ange en förmånstagare om något händer dig.
 • Ett sparande per barn
  • Ha separata sparanden per barn för att göra det enkelt med individuellt sparande eller användande av pengarna i framtiden.

Läs mer om hur innehållet i ett bra sparande ser ut

1 Från undersökningen Så barnsparar Sverige 2017