Vad är en kapitalförsäkring (KF)?

Ordlista

Kapitalförsäkring (KF) är en typ av konto du kan använda för att äga fonder, aktier och andra värdepapper som gör sparande enklare och i många fall billigare genom lägre skatt än med en vanlig depå. Legalt innebär en kapitalförsäkring att du köper in dig i en försäkring, som i sin tur äger dom fonder, aktier och värdepapper du vill.

Med en kapitalförsäkring betalar du varje år skatt som baseras på hur mycket pengar du har i ditt sparande. Eftersom du inte själv äger aktier, fonder och värdepapper med en kapitalförsäkring ser du aldrig skatten som skall betalas på din deklaration utan den hanteras automatiskt av kapitalförsäkringen själv.

Hur mycket skatt du betalar varierar år efter år, eftersom det baseras på statslåneräntan. Men en tumregel är att om ditt sparande ger mer avkastning än statslåneräntan + 0.75% är det mer förmånligt med en KF (eller ett investeringssparkonto) än en vanlig depå. Idag är statslåneräntan, precis som alla räntor, väldigt låg. Snittet senaste 12 åren har varit knappt 2.5%. vilket inneburit att allt sparande med mer än 3.25% i avkastning har beskattats mindre i en ISK eller KF än i en vanlig depå.

En fördel med att spara i en kapitalförsäkring istället för ett investeringssparkonto är att du kan ange en förmånstagare. Alltså en person som tar över sparandet om något skulle hända dig. En nackdel jämfört med ISK är om du har väldigt mycket lån eller andra kostnader för kapital kan du inte kvitta det mot skatten du betalar på ditt sparande i en kapitalförsäkring. Läs gärna mer om vår jämförelse mellan kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller depå för sparande till barn.