Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Ordlista

Investeringssparkonto (ISK) är en typ av konto du kan använda för att äga fonder, aktier och andra värdepapper som gör sparande enklare och i många fall billigare genom lägre skatt än med en vanlig depå.

Med ett investeringssparkonto betalar du varje år skatt som baseras på hur mycket pengar du har i ditt sparande. Hur mycket skatt du betalar varierar år efter år, eftersom det baseras på statslåneräntan. Men en tumregel är att om ditt sparande ger mer avkastning än statslåneräntan + 0.75% är det mer förmånligt med ett ISK (eller en kapitalförsäkring) än en vanlig depå. Idag är statslåneräntan, precis som alla räntor, väldigt låg. Snittet senaste 12 åren har varit knappt 2.5%. vilket inneburit att allt sparande med mer än 3.25% i avkastning har beskattats mindre i en ISK eller KF än i en vanlig depå.

Läs gärna mer om vår jämförelse mellan kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller depå för sparande till barn.