Vad är en indexfond?

Ordlista

En indexfond har som mål att följa ett visst index, ofta ett aktieindex, så nära som möjligt.

Eftersom målet är att bara följa ett väldefinierat index är en indexfond alltid passiv snarare än aktivt förvaltad. Den sköts med andra ord automatiskt utan inblandning av personer som dagligen förvaltar innehållet. Förutom att följa ett utvalt index så nära som möjligt har en indexfond ofta som mål att göra det till så låg kostnad som möjligt.

De flesta stora fondbolag har någon form av indexfonder själva, men det finns även bolag som specialiserat sig på just indexfonder. Exempelvis amerikanska Vanguard som var tidiga pionjärer för konceptet.