Vad är index (aktieindex eller börsindex)?

Ordlista

Index är en siffra för vad ett antal aktier eller en hel börs (exempelvis Stockholmsbörsen) är värd.

Genom att sätta en siffra på värdet en börs eller ett antal bolag har kan man enkelt jämföra hur det ändras över tid. Man kan ta index-värdet idag och jämföra det med för 5 år sedan, och enkelt se om värdet ökat eller minskat.

Ofta när man pratar om index pratar man om en hel börs, exempelvis Stockholmsbörsen eller NASDAQ. Men ett index kan även vara över bara en del av en börs, ett så kallat specialindex. Exempel på ett sånt specialindex är alla bolag på Stockholmsbörsen med ett värde under 150 miljoner euro, vilket är gränsen för att klassas som ett ”litet” bolag och vara med i Small Cap indexet.