Hur ser innehållet i ett bra sparande till barn ut?

Hur ser ett bra sparande till barn ut?
Artikeln “kom igång att spara till ditt barn” täcker de praktiska grunderna i ett bra sparande till barn. Bland annat hur viktigt det är att börja tidigt och varför ett regelbundet sparande är bättre än en engångsinsättning. Men även varför du bör spara i ditt eget namn snarare än ditt barns och hur ett gemensamt sparande till alla dina barn ofta är bättre än ett separat sparande per barn.

→ Läs mer om de praktiska grunderna i att spara till ditt barn

Men hur ser innehållet i ett bra sparande till barn ut? Hur du sparar är oerhört viktigt, till och med viktigare än hur mycket. Med ett så långsiktigt sparande är skillnaden mellan ett bra sparande och ett dåligt väldigt stor. Jämför du att spara på aktiemarknaden med någon av bankernas sparkonton ger aktiemarknaden ditt barn dubbelt så mycket pengar på 20-årsdagen.

→ Läs mer om resultat på sparkonton och olika aktiemarknader.

Vad är ett bra sparande?

Sparar du hela barnbidraget (1050 kronor/mån) under 20 år, får ditt barn drygt 300 000 kronor om du sätter in pengarna på ett sparkonto.

Sparar du istället i en helt vanlig indexfond som följer Stockholmsbörsen börjar dina barn vuxenlivet med 550 000 kronor, baserat på historisk utveckling. Skillnaden är alltså nästan det dubbla. En kvarts miljon kronor. Men det finns betydligt mer att göra för att skapa ett bra barnsparande än att välja en indexfond framför ett sparkonto. Med ett bra sparande i fonder kan du dubbla pengarna på 20 år, samtidigt som du kan vara trygg med att inte förlora dina pengar. Med vårt rekommenderade sparande har ingen som sparat minst 10 år gått back, samtidigt som snittet som sagt dubblar sina pengar på 20 år.
→ Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj.

Både 300 000kr och 550 000kr är givetvis oerhört mycket pengar för dom allra flesta. Men som nämnts i andra artiklar behöver det inte vara pengar du planerar att ge ditt barn, utan kan även vara pengar du sparar för att kunna hjälpa ditt barn med exempelvis ett lån senare i livet.

Se fler räkneexempel

1. Skapa en portfölj som följer börserna

Först och främst gäller det att skapa ett sparande med så stor chans som möjligt att ge mycket pengar tillbaka, men med liten risk att påverkas av nedgångar på marknaden. Sen gäller det att acceptera tillfälliga nedgångar och inte reagera genom att ändra sparandet vid en nedgång (eftersom man redan tagit förlusten av nedgången).

Nobelpristagarna Harry Markowitz, William Sharpe, Melton Miller och Eugene Fama har i vad dom kallar “modern portföljteori” visat hur det är näst intill omöjligt att slå börsens snitt-utveckling. Oavsett hur mycket du tror att ett visst företag kommer förändra världen under dina barns uppväxt, är det enligt dom en dålig idé att sätta pengarna där.

Grunden i ett bra sparande är att det skall följa världens samlade utveckling snarare än ett enskilt företag. Det skall med andra ord bestå av en blandning av innehav som var och en följer olika marknader, och gärna innehav som kompletterar varandra. Alltså en blandning av innehav som när ett minskar i värde så ökar ett annat för att kompensera.

Läs mer om grunderna i modern portföljteori

Aktiemarknader är nollsummespel

Men att spara genom att följa marknaders samlade utveckling snarare än i enskilda bolag är enklare att förklara än så. Alla marknader har en snittutveckling och aktiemarknader är nollsummespel. Om en person gör en bättre affär än snittet måste någon annan göra en sämre affär än snittet. För att kunna köpa måste någon annan sälja och tvärt om. Om vi tar hänsyn till att det finns avgifter och skatter för att köpa och sälja aktier så inser vi att det är fler som förlorar pengar jämfört med marknadens snitt än som tjänar pengar.

Sannolikheten att man tjänar mer pengar än marknadens snittutveckling blir därmed liten rent matematiskt1. Och forskare som tittat på historisk data har visat att antalet personer som tjänar mer pengar än marknadens snittutveckling över lång tid är försvinnande liten2, 3, 4, 5, 6. Dessutom har fondbolaget Vanguard gjort undersökningar som visar att det till och med är troligare att en investerare som slagit snittutvecklingen under 5 år går sämre än snittet kommande 5 år7. Det gäller alla typer av investerare och alla marknader dom tittat på.

Och att följa en marknad eller delar av en marknad genom att spara i en indexfond innebär inte att ditt sparande är lika bra som den genomsnittlige investerarens. Det innebär faktiskt att ditt sparande är bättre. Genom att indexfonder har lägre avgifter än vad den genomsnittlige investeraren betalar kommer du faktiskt få bättre resultatet än genomsnittet.

Fondpriset är bästa måttet på en fonds framtida resultat

Många forskare och företag har dessutom visat att en fonds kostnad är den absolut bästa saken att titta på för att förutspå framtida resultat när man jämför två liknande fonder. Forskningsföretaget Financial Research Corporation har utvärderat en rad olika fond-parametrar inklusive historiskt resultat och visat att avgiften var bästa indikationen på framtida resultat8. Morningstar har tittat på alla fonder dom bevakar och visat att oavsett fondtyp är återigen avgift bästa sättet att förutspå framtida resultat.9 Dessutom har Vanguard-analytiker visat att sambandet mellan kostnad och resultat inte bara gäller fonder med aktiva fondförvaltare utan även indexfonder m.m.10

Att tajma marknaden går inte

När man väl skapat portföljen är det viktigt att man inte gör stora förändringar utifrån snabba upp eller nedgångar. Att man alltså inte försöker tajma marknaden i ett försök att undvika en stor nedgång eller att bättre fånga en stor uppgång. Återigen har mycket forskning gjorts på det här området och man har visat att det är i princip omöjligt att hoppa på eller av börsen med rätt tajming.

Att ens missa enstaka dagar av uppgång kan ha extremt stor påverkan på resultatet. Under en 20-års period kan det räcka att missa 20 dagar med rejäl uppgång för att tappa 2/3 av all värdeökning under hela 20-års perioden.11

William Sharpe visade på 70-talet att en person som försöker tajma en marknad måste ha rätt 3 gånger av 4 för att vinna jämfört med snittutvecklingen.12 Det gjordes även en uppföljande studie på 90-talet som bekräftade hans arbete.13 Det har även gjorts mätningar på hur många ”marknadsgurus” som faktiskt har rätt i sina framtidsprognoser.14 De 10 bästa har visat sid ha rätt mer än 50% av fallen. Men problemet är att trots det slår man enligt William Sharpes studie inte genomsnittet. Man är bra, men inte tillräckligt bra. Om världens bästa marknadsanalytiker inte lyckas tajma marknaden tillräckligt väl kan vi konstatera att det inte är något man borde ägna sig åt i sitt sparande.

Följ marknaden med låga avgifter, då gör du mer pengar än dom flesta

Att skapa sparportföljen handlar alltså om att hitta en blandning av innehav som tillsammans gör att ditt sparande ökar i takt med världens tillväxt. Snarare än att “ha tur” och hitta exakt rätt företag eller marknad som under barnens uppväxt slår snittet. I och med att man inte jagar extremer utan följer snittutvecklingen innebär det också att fondavgifterna har stor betydelse. Att hitta fondalternativ med låga avgifter blir viktigt och gör att ditt sparande kommer ge bättre resultat än den genomsnittlige investeraren. Och att se till att du inte förändrar sparandet som en reaktion på en bra eller dålig dag på börsen tjänar du på i längden.

2. Balansera om när det behövs

Men att skapa portföljen är bara början. Den måste sedan aktivt underhållas. Ta det lite förenklade exemplet där din portfölj består till hälften av innehav på svenska börsen och till i räntefonder med fast avkastning. För det mesta kommer svenska börsen att öka snabbare än räntefonderna. Du kommer med andra ord ganska snart tappa den balans du ville ha, 50/50 Sverige och räntefonder. Men räntefonderna var ju där av en anledning, dom gör sparandet mindre känsligt för nedgångar på svenska börsen. Om du efter några år helt plötsligt har 90% av sparandet i svenska börsen och bara 10% i räntefonder är du ju mycket känsligare än du hade tänkt.

Det samma gäller om du har ett sparande som är hälften Sverige-fonder och hälften USA-fonder. Om USA går bättre än Sverige ett år kan man spontant kan man tänka att man borde låta USA fortsätta utgöra en större del av sparandet. Men av samma anledning som med räntefonderna är det fel. Vi valde blandningen 50/50 från början av en anledning, för att sprida sparandet på flera marknader. Och tillbaka till våra nobelpristagare, så har dom med sin moderna portföljteori visat att du inte kan lita på att en marknad fortsätter gå bättre än en annan för evigt. Att försöka slå den totala marknadens snittutveckling är näst intill omöjligt. Du måste med andra ord hela tiden se till att sparandet följer den portföljfördelning du bestämt att du vill ha.

Innebär det att du aktivt måste balansera om ditt sparande varje dag? Absolut inte. Men att se över ditt sparande varje månad och att kvartalsvis göra förändringar för att behålla balansen är en bra målsättning.

3. Justera innan pengarna skall användas

Slutligen måste sparandet anpassas efter när pengarna skall användas. Över en längre tid kommer aktiemarknaden ha nedgångar, vilka typiskt följs av större uppgångar. Kommer en nedgång med flera års sparande kvar finns tid att återhämta sig. Aktiemarknaden kommer därför ge bättre resultat än ett sparkonto trots nedgångar. Men kommer samma nedgång precis innan du skall använda sparpengarna finns inte samma tid för återhämtning.

Därför är det viktigt att sparportföljen justeras mot ett säkrare innehåll när det börjar bli tid att använda pengarna. Detta saktar in värdeökningen något, men gör sparandet tryggt mot stora förändringar. Exempel på säkrare innehåll att justera mot är korta och långa räntefonder.

Läs mer om exempel på säkrare innehåll i vår rekommenderade barnspar-portfölj

Sammanfattning

Ett bra barnsparande är ett sparande med månadsvis insättningar på aktiemarknaden, i ett brett sparande som följer världens marknader. Som aktivt underhålls så fort det är ur balans och som dessutom justeras när det börjar bli tid att ta ut pengarna. Men som inte förändras utifrån känslomässiga reaktioner vid en snabb upp eller nergång på börsen.

Det ger en bra utveckling av sparandet samtidigt som det minimerar riskerna. Att spara till ditt barn på börsen handlar inte om att chansa med pengarna, utan om att ge dom en bättre framtid. Att spara på bankernas sparkonton är ett säkert sätt att förlora pengar och därmed ge ditt barn en sämre start på livet än nödvändigt.

Hur ett brett sparande som följer världens marknader faktiskt kan se ut, och hur det skall justeras över tid, täcker vi i artikeln “rekommenderad barnspar-portfölj”.

Läs mer om vår rekommenderade barnspar-portfölj

Referenser

1 The Arithmetic of Active Management. William F. Sharpe, 1991.
2 Mutual Fund Performance. William F. Sharpe, 1991.
3 The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. Michael C. Jensen, 1968.
4 On Persistence in Mutual Fund Performance. Mark M. Carhart, 1997.
5 Luck Versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. Eugene F. Fama, and Kenneth R. French, 2010.
6 The Behavior of Stock Market Prices. Eugene F. Fama, 1965.
7 Vanguard, the case for low-cost index-fund investing
8 Predicting Mutual Fund Performance II: After the Bear. Financial Research Corporation, 2002.
9 How Expense Ratios and Star Ratings Predict Success. Kinnel, Russel, 2010.
10 The Ins and Outs of Index Tracking. Rowley Jr., James J. and David T. Kwon, 2015.
11 S&P 500 mellan 1994 och 2013 ökade i snitt 9%. Missade man 20 bästa dagarna blev ökningen istället 3%.
12 Likely Gains from Market Timing. William F. Sharpe, 1975.
13 Technical Note: Calculation of Forecasting Accuracy. SEI Corporation, 1992.
14 Guru Grades. CXO Advisory.

Kommentarer