Hur mycket skall jag spara till mitt barn?

Hur mycket skall jag spara till mitt barn?
En väldigt viktig del i ett bra barnsparande är att spara regelbundet, exempelvis varje månad. Så förutom hur du skall spara, blir en av de första frågorna du ställs inför hur mycket. Och svaret beror egentligen på två olika saker, dels hur mycket pengar du vill spara ihop och kanske ännu viktigare, hur mycket du har möjlighet sätta undan i barnsparande.

De föräldrar i Sverige som idag sparar till sina barn sätter av i snitt 600 kr per månad och barn. De familjer med högre inkomst sparar mer än de med lägre och de som har ett speciellt mål med sitt sparande sätter av mer varje månad1. Inte så oväntat kanske.

Att spara 600 kr i månaden innebär att du sätter av nästan 150 000 kr till ditt barn fram till 20-årsdagen. Med ett riktigt bra barnsparande har de då i snitt närmare 300 000 kr inklusive avkastning (baserat på vår egen portfölj). För dom flesta är det mer pengar än man vill ge sitt barn. Och snarare än att se pengarna som barnets egna är det i många fall bättre att se det som pengar för att kunna hjälpa vid speciella behov. Kanske genom lån till ett boende eller en annan större investering senare i livet?

Hur mycket pengar vill du ge ditt barn?

Hur mycket pengar du vill kunna ge ditt barn eller låna ut till ditt barn kan egentligen bara du svara på. Men om syftet med sparandet är att hjälpa till med en större utgift i framtiden kan det vara bra med några räkneexempel. De visar ungefär hur mycket pengar som kommer behövas.

Sparar du exempelvis för att köpa en lägenhet kan det vara värt att tänka på värdeutvecklingen på bostäder. Senaste 20 åren har bostadsrätter i snitt ökat med nästan 11% per år i Sverige2. En bostadsrätt som idag kostar 2 miljoner kräver 150 000 kr i insats. Med samma snitt-utveckling som senaste 20 åren skulle den vara värd 11 miljoner om 18 år, och då kräva 850 000 kr i insats. Det kanske är väl aggressivt att räkna på att snitt-utvecklingen skulle fortsätta vara 11% på bostadsrätter, den har exempelvis bara varit drygt 6% i snitt på villor under samma period3. Men det sätter iallafall summan som ditt barn kan tänkas behöva om 18-20 år i perspektiv.

Är syftet istället att ge ditt barn möjligheten att resa och se världen kan du med stor sannolikhet bry dig mindre om stora kostnadsökningar. Senaste 30 åren har exempelvis kostnaden att flyga halverats4 och det finns inget som tyder på stora prisökningar inom transport och resande.

Vill du kanske bidra med pengar till utlandsstudier? Exempelvis tar Stanford University, MIT och Yale nästan 450 000 kr per år bara i avgifter567, en summa som dessutom har ökat med drygt 4% per år senaste 20 åren. Om ytterligare 20 år ligger samma siffra antagligen närmare en miljon svenska kronor. Givetvis är dessa universitet dyra exempel, men återigen sätter dom behovet av pengar om 18-20 år i perspektiv.

Hur mycket pengar kan du avsätta?

Återigen är det bara du som vet hur mycket pengar du och din familj har möjlighet att avsätta i barnsparande. Det finns både andra utgifter att ta hänsyn till och behovet av andra typer av familjesparande.

Men vi och många med oss rekommenderar att du inte sparar mer än att du är säker på att inte behöva använda barnens sparande till andra utgifter genom åren. Du bör ha ett eget buffertsparande och du bör ha ett långsiktigt sparande som täcker större familje-utgifter (bil, boende m.m.).

Sammanfattning

Det finns inget enkelt svar på hur mycket du skall spara till ditt barn, utan det beror på hur mycket pengar du vill ge eller låna ut till ditt barn och hur mycket du har möjlighet att sätta av. Insatsen till en lägenhet kommer antagligen ligga över en halv miljon om 18 år, ett år på toppuniversitet i USA kommer antagligen kosta närmare en miljon medan en långresa med stor sannolikhet kommer kosta ungefär vad den gör idag.

Kan du spara hela barnbidraget är det givetvis väldigt bra, även om snittet i Sverige är lägre än så (600 kr per månad och barn).

Men viktigast är att komma ihåg att även ett litet sparande gör stor skillnad om det görs på rätt sätt. 50 kronor i månaden kan ge så mycket som 25 000 kr efter 20 år.

Läs mer om hur ett bra sparande ser ut.

Referenser

1 Från undersökningen Så barnsparar Sverige 2017
2 Hela Riket Borätter, Mäklarstatistik.se
3 Hela Riket Villor, Mäklarstatistik.se
4 The cost of air travel in the US has been remarkably stable for the last decade, and 17% cheaper than 20 years ago, AEI
5 Cost of Attending Stanford University, Startclass
6 Cost of Attending Massachusetts Institute of Technology, Startclass
7 Cost of Attending Yale University, Startclass

Kommentarer