Historiska resultat och börsutveckling

Tidigare resultat på börsen är givetvis ingen garanti för framtida resultat, det är ganska lätt att förstå. Forskning har genom åren kommit fram till att tidigare resultat på börsen i faktiska kronor dessutom är ett ganska dåligt sätt att uppskatta vad du kan förvänta dig för resultat i kronor på en viss typ av sparande. Däremot har det visat sig vara ett bra sätt att uppskatta ett sparandes risk. Därför använder vi historiska resultat främst för att jämföra olika typer av sparande, och detaljer som hur mycket av sparandet som skall vara i olika marknader, i räntor jämfört med aktier osv.

I den här artikeln sammanfattar vi historiska resultat för att hjälpa dig till en bättre förståelse för vad olika typer av sparande har gett för resultat. Framförallt hur olika typer av sparande skiljt sig. Vi tittar på barnspar.com portföljen, ett genomsnittligt sparkonto, svenska aktiemarknaden, västvärldens aktiemarknader och tillväxtmarknadernas aktiemarknader de senaste 30 åren.

Innan vi börjar, vilka resultat är faktiskt intressanta?

Många inom finans pratar om hur mycket ett sparande gett i avkastning i snitt. Man säger kanske att Stockholmsbörsen gett x% i årlig avkastning senaste 30 åren. Men vad betyder det egentligen? Hur mycket pengar ger det efter 20 års barnsparande? Och om jag månadssparar, vad innebär det då? Då har ju en procentuell förändring större påverkan i slutet av mitt sparande än i början, eftersom jag då har mer pengar. Snittet blir ganska ointressant om det sedan i praktiken är stora skillnader från år till år.

En snittavkastning säger dessutom väldigt lite om risken i sparandet. Om vi tar ett enkelt exempel med 3 olika personer som sparar. Om en en person förlorar 50kr, en person tjänar 100 kr och en person tjänar 250kr är snittavkastningen 100 kr. Men samma snittavkastning får vi även om en person istället tjänar 80kr, en 100kr och en tredje 120 kr. Men variationen och därmed risken i det senare sparandet är betydligt mindre, eftersom alla tjänade ungefär lika mycket.

Eftersom en snittavkastning i procent är svår att relatera till och dessutom inte säger något om risken har vi valt att beskriva historiska resultat på ett annat sätt. Som exempel använder vi ett månadssparande på 500 kr och tittar på resultatet i kronor. Dessutom tittar vi inte bara på snittresultatet, utan även på hur stor sannolikheten varit att förlora pengar och vilket sämsta resultat ett sparande senaste 30 åren gett. Tillsammans ger de en bättre förståelse både för risken med sparandet men även för vad du kan förvänta dig i kronor och ören.

Snittresultatet är alltså hur mycket pengar den genomsnittlige spararen som börjat månadsspara 500 kr någon gång senaste 30 åren har fått. Lägsta resultat är det lägsta resultat någon fått senaste 30 åren som månadssparat 500 kr.

Förlorare är ett mått på hur många som förlorat pengar på sitt sparande. Vi presenterar det som hur många av 100 personer som börjat spara vid olika tillfällen som förlorat pengar. Om exempelvis 5 av 100 är “förlorare” betyder det att i en grupp på 100 personer som börjat spara någon gång senaste 30 åren har 5 förlorat pengar på sitt sparande och 95 tjänat pengar på sitt sparande jämfört med hur mycket de satt in själva.

Resultat för 10 års sparande

Här beskrivs snittresultat, lägsta resultat och andelen förlorare för ett 10-årigt månadssparande på 500 kr baserat på 30 år av historisk information. Under 10 år hinner du sätta in 60 000 kr i ditt sparande.

Historiskt resultat för 10 år med 500 kr månadsspar

 Snitt­resultat (h)Lägst resultat (h)Förlorare (l)
Barnspar.com-portföljen90 000 kr
(+30 000 kr)
65 000 kr
(+5000 kr)
0 av 100
Sparkonto70 000 kr
(+10 000 kr)
60 000 kr
(+- 0)
0 av 100
Svenska marknaden100 000 kr
(+40 000 kr)
45 000 kr
(-15 000 kr)
3 av 100
Utvecklade marknader85 000 kr
(+25 000 kr)
40 000 kr
(-20 000 kr)
22 av 100
Tillväxt­marknader80 000 kr
(+20 000 kr)
40 000 kr
(-20 000 kr)
12 av 100

h = hög siffra är bättre, l = låg siffra är bättre

Vår portfölj är utformad för att du inte ska förlora pengar om du sparar minst 10 år, vilket givetvis är anledningen både till att den inte har några förlorare och att lägst resultat är positivt i tabellen ovan. Jämfört med ett sparkonto är resultatet av barnspar.com portföljen betydligt bättre i snitt och dessutom bättre även i sämsta-fall.

Den svenska marknaden är den som gått absolut bäst i snitt. Men här är det 3 av 100 som faktiskt förlorat pengar på ett 10-årigt sparande och det sämsta resultatet är -15 000 kr under samma tidsperiod. Som vi tidigare skrivit i vår rekommenderade portfölj har svenska marknaden historiskt gett bra snittresultat, men också varierat mer än andra marknader. Vilket är precis vad siffrorna här visar.

För utvecklade marknader, alltså dom största aktiemarknaderna i världen, och tillväxtmarknader är det betydligt fler som förlorat pengar över ett 10-årigt sparande och även här är sämsta resultaten negativa. Återigen finns det en uppsida i att ett sparande på utvecklade marknader kraftigt slår sparkontot.

Här syns tydligt fördelarna med att utforma en portfölj anpassad för just barnspar istället för att exempelvis sätta alla pengar på svenska börsen, eller någon annan marknad för den delen. Genom att vi har utformat vår rekommenderade portfölj just för vara trygg mot förluster ser vi till att ingen historiskt sett förlorat pengar på 10 års sikt, att lägsta resultatet är positivt och att snittresultatet är betydligt bättre än vad du kan förvänta dig med ett vanligt sparkonto.

Resultat för 15 års sparande

Här beskrivs snittresultat, lägsta resultat och andelen förlorare för ett 15-årigt månadssparande på 500 kr baserat på 30 år av historisk information. Under 15 år hinner du sätta in totalt 90 000 kr i ditt sparande.

Historiskt resultat för 15 år med 500 kr månadsspar

 Snitt­resultat (h)Lägst resultat (h)Förlorare (l)
Barnspar.com portföljen145 000 kr
(+55 000 kr)
115 000 kr
(+25 000 kr)
0 av 100
Sparkonto110 000 kr
(+30 000 kr)
95 000 kr
(+5 000)
0 av 100
Svenska marknaden165 000 kr
(+75 000 kr)
95 000 kr
(+5 000 kr)
0 av 100
Utvecklade marknader / Världen115 000 kr
(+25 000 kr)
75 000 kr
(-15 000 kr)
22 av 100
Tillväxt­marknader145 000 kr
(+55 000 kr)
95 000 kr
(+5 000 kr)
0 av 100

h = hög siffra är bättre, l = låg siffra är bättre

När du kommer upp i en så lång sparperiod som 15 år är det väldigt få sparanden som går så dåligt att du förlorar pengar. Endast om du hade valt att sätta alla pengar på utvecklade länders marknader hade du riskerat att förlora några pengar alls. Men det går fortfarande se en stor skillnad mellan olika sparanden, framförallt vad gäller det sämsta resultatet.

Återigen ser vi att vår portföljs fokus på trygghet ger resultat i form av absolut bäst lägsta-resultat av alla jämförda alternativ. För även om ingen har förlorat pengar med ett sparande i den svenska aktiemarknaden eller i tillväxtmarknader så har det sämsta resultatet inte gett mycket mer pengar än du själv satt in.

Precis som med ett 10-årigt sparande har Sverige gett absolut bäst snittresultat. Återigen på grund av att den svenska marknaden historiskt sett gett väldigt bra resultat. Men precis som med det 10-åriga sparandet ser vi att den svenska marknaden varierar mer än övriga marknader, och betydligt mer än vår rekommenderade portfölj. Att den ger högst snittresultat är därför väntat. Är du beredd att ta högre risk, alltså om du accepterar mer variation i resultatet, kan du enligt den forskning som gjorts även förvänta dig högre resultat över tid

Sammanfattningsvis är alla andra alternativ än ett sparande helt i utvecklade marknader betydligt mycket bättre än att sätta pengarna på ett sparkonto. Alla andra alternativ har dessutom samma eller bättre sämsta-resultat än sparkontot och betydligt bättre resultat i snitt. Återigen ger barnspar.com-portföljen det tryggaste sparandet och ett väldigt mycket bättre resultat än sparkontot.

Resultat för 20 års sparande

Här beskrivs snittresultat, lägsta resultat och andelen förlorare för ett 20-årigt månadssparande på 500 kr baserat på 30 år av historisk information. Under 20 år hinner du sätta in 120 000 kr i ditt sparande.

Historiskt resultat för 20 år med 500 kr månadsspar

 Snitt­resultat (h)Lägst resultat (h)Förlorare (l)
Barnspar.com portföljen240 000 kr
(+120 000 kr)
205 000 kr
(+85 000 kr)
0 av 100
Sparkonto155 000 kr
(+35 000 kr)
135 000 kr
(+15 000)
0 av 100
Svenska marknaden260 000 kr
(+140 000 kr)
190 000 kr
(+70 000 kr)
0 av 100
Utvecklade marknader / Världen165 000 kr
(+ 45 000 kr)
130 000 kr
(+ 10 000 kr)
0 av 100
Tillväxt­marknader220 000 kr
(+100 000 kr)
165 000 kr
(+45 000 kr)
0 av 100

h = hög siffra är bättre, l = låg siffra är bättre

Slutsatserna för ett 20-årigt sparande är väldigt likt dom för ett 15-årigt. Nu har inget sparsätt längre några förlorare, men vi har fortfarande stora skillnader i lägsta resultat. Återigen är barnspar.com portföljen den som ger absolut bäst lägsta-resultat, nu med nästan en dubblering av de insatta pengarna. Snittresultatet är just en dubblering, och som tidigare är det bara ett sparande helt på svenska marknaden som ger aningen bättre snittresultat. Återigen med ett lägre lägsta-resultat som nedsida.

Det är även värt att notera att för ett så långt sparande som 20 år är 30-årig historik ganska begränsad. Siffrorna är fortfarande intressanta för att jämföra olika sparsätt, men dom ska tas med en större nypa salt än för de 10- och 15-åriga siffrorna.

Detaljer om vår historiska data

Alla uträkningar använder avkastningen som getts av olika marknadsindex snarare än specifika fonder. Utöver det har dom tagit hänsyn till den avgift du som sparare betalar som lägst idag för att följa det indexet, snarare än faktiska historiska fondavgifter.

Detaljer om svenska börsen

För sparande i den Svenska börsen har vi använt historisk data från indexet Nasdaq OMXSPI, ett index som representerar utvecklingen för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Eftersom det nuförtiden finns fonder som följer Stockholmsbörsen utan avgift från bland annat Nordnet och Avanza har vi valt att räkna våra exempel med en avgift på 0%.

Detaljer om utvecklade länders och världens aktiemarknader

För sparande på utvecklade länders aktiemarknader har vi använt historisk data från indexet MSCI World Index, ett index som trots sitt namn representerar historiska resultat i 23 utvecklade länder. Stora delar utgörs av USA och Europa, följt av Japan och några mindre asiatiska marknader.

MSCI World utgör 89% av Indexet MSCI ACWI, All Country World Index, som också innefattar tillväxtmarknaderna. De utvecklade marknaderna utgör alltså en stor majoritet av världens aktiemarknader.

De billigaste fonderna du kan köpa idag som följer MSCI World Index har avgifter på 0.2%, vilket alltså är vad vi använt i våra exempel.

Detaljer om tillväxtländers aktiemarknader

För sparande i tillväxtmarknader har vi använt historisk data från indexet MSCI Emerging Markets, ett index som innefattar 23 utvecklingsländer i Sydamerika, mellanöstern, Afrika och asien. Stora delar utgörs av Kina, Indien och Brasilien.

Då det finns svenska fonder som följer MSCI Emerging Markets till en avgift på 0.4%, har vi valt denna avgift som utgångspunkt i våra exempel.

Detaljer om sparkontot

För sparande på sparkontot har vi själva skapat 30 års historik utifrån flera olika datakällor, framförallt faktiskt historik från Swedbanks sparkonto de senaste 15 åren och Svenska 3 månaders statsskuldväxlar de senaste 30 åren.

Vad bankerna erbjuder för ränta på sina sparkonton är starkt kopplat till internräntan mellan banker och till de räntor man kan få med svenska statsskuldsväxlar. Givetvis med en viss marginal så att bankerna själva tjänar pengar. Du får alltså lägre ränta på ditt sparkonto än bankerna betalar för att låna pengar, eller vad bankerna kan få genom att själva köpa statsskuldsväxlar.

Att det ändå finns en stark koppling innebär att vår uppskattade historisk har väldigt hög tillförlitlighet.

Eftersom i princip alla banker erbjuder gratis sparkonton har vi inte räknat med någon avgift för sparande på konto.

Kommentarer