Vad är förvaltningsavgift?

Ordlista

Förvaltningsavgift är en avgift som du betalar för att äga andelar i en fond och brukar vara en procent-andel av hur mycket dina fondandelar är värda. Vanligast är att man betalar avgiften varje dag man äger fonden, trots att den ofta skrivs ut som årlig avgift när du läser om en fond.Normanbelopp är ett annat sätt att beskriva hur mycket en fond tar i avgift, som visar vad en fond typiskt kostar i kronor istället för procent.

Avgiften skiljer sig ganska mycket åt mellan olika typer av fonder och mellan olika fonder. Generellt sett har aktiva fonder högre avgifter och passiva fonder lägre.

För ett långsiktigt sparande har förvalningsavgiften du betalar stor betydelse. Dels eftersom det du betalar i avgift dras från ditt sparande och du därmed missar ränta på ränta. Men även för att forskning visat att en fonds avgift är det absolut bästa sättet att förutspå fondens framtida resultat. Lägre avgift ger bättre resultat och tvärt om.