Vad betyder courtage?

Ordlista

Courtage är den avgift du betalar när du köper eller säljer aktier.

Olika banker tar olika mycket i courtage och man tar även betalt på olika sätt. Courtage kan vara rörligt, alltså en %-del av hur mycket du köper eller säljer för, eller fast i kronor. Det är vanligt att du betalar olika mycket i avgift beroende på vilken typ av kund du är, om du exempelvis köper och säljer ofta eller sällan. Hos en del banker väljer du själv om du vill betala en högre fast avgift och lägre rörlig, eller tvärt om.