Vad är en aktiv fond?

Ordlista

En aktiv fond, eller aktivt förvaltad fond, har en eller flera anställda fondförvaltare som ser över och hanterar innehållet i fonden.

Även om en aktiv fond typiskt har en beskrivning av vilka typer av investeringar man gör är dessa betydligt mer lösa än i en passiv fond som sköts automatiskt. Fondförvaltaren av en aktiv fond tar själv beslut om att köpa och sälja olika investeringar som fonden gjort. Ofta har man en risknivå och ett visst uttalat fokus, men det är inte ovanligt att man blandar allt från aktier och räntepapper till små och stora företag i samma fond. En blandning som dessutom kan ändras över tid.

Aktiva fonder har högre avgifter än passiva fonder eftersom dom kräver mer arbete och därmed mer personal. Forskning har dessutom visat att för långsiktiga investeringar är passiva indexfonder ett bättre alternativ eftersom i princip inga fondförvaltare slår index år efter år.