Vad är en aktiefond?

Ordlista

En aktiefond investerar sina pengar i aktier i ett antal börsnoterade företag. Fonden tjänar pengar åt sina delägare genom att aktierna ökar i värde eller genom utdelning från företagen man äger.

En aktiefond kan antingen vara aktivt förvaltad eller passiv. Om en aktiefond är passiv är den typiskt en indexfond som följer ett utvalt aktieindex. Är den aktiv har man ofta ett uttalat mål som beskriver i vilken typ av företag man gör investeringar och vilken risk man tar, så att den som köper andelar i fonden vet ungefär vad man kan förvänta sig.